Otevřít menu
Doprava dnes
-

AŽD má autonomní vůz EDITA pro vývoj nových technologií

Společnost AŽD se věnuje výzkumu a vývoji nejmodernějších technologií zabezpečovací techniky a efektivity dopravy na železnici. Mezi takové systémy patří automatické vedení vlaku (AVV/ATO), které je nasazeno na více než čtyřech stech vozidlech a přispívá k dodržování jízdního řádu, optimalizaci jízdy a vyššímu jízdnímu komfortu.

11:48 / 14. června 2024
AŽD má autonomní vůz EDITA pro vývoj nových technologií

V prvních vývojových fázích byl využit měřicí vůz řady 851, na který byla nainstalována senzorická konzola pro detekci objektů a ověřena konceptuální funkčnost prvotní myšlenky. V pilotní fázi projektu se potvrdilo, že oblast autonomní železnice je perspektivní, ale využití měřicího vozu ukázalo jistá omezení. Měřicí vůz pracovníci Výzkumu a vývoje společnosti AŽD sdílejí se svými kolegy zajišťujícími implementaci ETCS (jednotný evropský zabezpečovací systém) a umístění senzorů na vnějším plášti vozu se ukázalo jako omezující, protože ho šlo použít pouze na testovací dráze. Z tohoto důvodu došlo na konci roku 2021 k rozhodnutí vytvořit speciální vozidlo pro potřeby výzkumu a vývoje nových technologií. Současně vznikl i název pro nový vůz: EDITA – Experimentální Drážní vozidlo pro Inovativní Technologie AŽD.

Jako základ vozu EDITA posloužil motorový vůz 810.111. V první etapě přestavby byla EDITA vybavena a schválena jako pokračování řady 811 s co nejmodernější výzbrojí a zároveň byly provedeny přípravy pro zástavbu nově vznikajících technologií, včetně napájecích a propojovacích tras. V průběhu roku 2022 byly provedeny projekční a konstrukční práce. AŽD spolupracovalo s řadou společností, jako jsou AV R&D, DPOV, DAKO-CZ, MSV elektronika, ADUS, TEDOM a další, a to v oblastech, jako je mechanická konstrukce, vzduchové brzdy, elektrická výzbroj a regulátory vozidla, chlazení a topení a spalovací motor včetně regulace.

Vozidlo nově nese označení EVN 95 54 5 811 111-4. Bylo oživeno počátkem roku 2024 a v únoru převezeno do krytého stání v Kopidlně na experimentální dráze AŽD. V první etapě bylo vozidlo vybaveno novým výkonnějším naftovým motorem TEDOM 242 kW. Trakce zůstává shodná, ale přebytek výkonu je použit pro napájení palubních sítí a pro napájení zkoušených technologií. Parametry vozidla tedy jsou: maximální rychlost 80 km/h, rozjezdová tažná síla 29 kN. Kompletně byly rekonstruovány vzduchové obvody včetně elektricky ovládané dvouokruhové brzdy. Vozidlo je vybaveno evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a řízení vozidla je elektronické včetně ATO spolupracujícího s ETCS. Kabiny strojvedoucího jsou zcela rekonstruovány. Jsou zde nové ergonomické pulty, nové sedačky strojvedoucího. Salon vozu byl zásadně upraven tak, aby mohl sloužit jako zkušební laboratoř. Kabiny jsou vybaveny vlastní nezávislou klimatizační jednotkou společnosti ADUS. Vozidlo je vybaveno čtyřmi dodatečnými rozvaděči pro instalaci technologií s flexibilní možností propojení zařízení s využitím stropních kabelových žlabů s otevřeným přístupem. Nechybí ani klimatizační jednotka, neboť výkonné výpočetní technologie produkují nemalé teplo.

Na čelní části vozu je připraveno konstrukční řešení pro senzorické prvky určené pro autonomní řízení vlaku. Tato řešení zahrnují pět oddělených kapes na každém čele vozidla, do nichž plánujeme instalovat různé senzorické prvky (kamery s různou ohniskovou vzdáleností, Lidary pro měření vzdálenosti, termokamera…). Nemalou výhodou je možnost sběru dat i mimo testovací tratě AŽD. Na střeše byl nainstalován modulární systém pro uchycení antén, který disponuje 15 pozicemi pro antény umístěnými tak, aby se antény navzájem neovlivňovaly. Spodek vozidla zahrnuje mimo standardní výbavu řady 811 také balízovou anténu a dopplerovské radary ETCS (CAF), ale i balízovou anténu pro čtečku balíz AŽD.  Na osách vozidla byly umístěny čtyři snímače otáček s celkovým počtem 20 nezávislých kanálů, což umožňuje přenos odometrických údajů, jak pro technologie základního provedení, tak i pro budoucí testované systémy.

Autor: Lucie Sogelová (zdroj: acri.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru