Otevřít menu
Doprava dnes
-

Cestující v Praze se dočkají nové tramvajové trati z Holyně do Slivence! DPP zahájil stavbu této trati

DPP ve čtvrtek 2. února 2023 zahájil stavbu nové tramvajové trati z Holyně do Slivence. Tento úsek dlouhý půl kilometru bude zakončen smyčkou o celkové délce 600 metrů. Na trati budou dvě zastávky, které budou situovány přímo ve smyčce. Předpokládaná doba výstavby tratě je zhruba 8,5 měsíce, postaví ji společnost STRABAG Rail za 233,1 milionů Kč.

22:04 / 5. února 2023
Cestující v Praze se dočkají nové tramvajové trati z Holyně do Slivence! DPP zahájil stavbu této tratii

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Facebook Adama Scheinherra.

Význam trati je zejména v obsluze rozvíjející se nové čtvrti

Za poslední čtyři roky se Praha může pochlubit nebývalým rozvojem infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu, z velké části navíc za použití evropských peněz. Projekty nových tramvajových tratí, které byly dosud jen na papíře, jsme začali konečně stavět a připravujeme nové. Po úsecích Sídliště Barrandov – Holyně, Sídliště Modřany – Libuš, Divoká Šárka – Dědina mám tu čest zahájit stavbu v pořadí již čtvrté tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Ta bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. Bude sloužit především obyvatelům Holyně a Slivence, ale také obyvatelům nových bytových domů, jejichž výstavba se zde připravuje,řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Když jsem nastupoval do funkce, neměla Praha připravené jediné stavební povolení na tramvajovou trať. Po čtyřech letech práce máme postaveny čtyři nové úseky, další čtyři stavíme, více jak deset jich připravujeme, z nichž některé začneme brzy i realizovat. V okolí dnes zahájené stavby nové trati vyrůstá nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už zde budou mít přivedenou tramvaj, která tyto Pražany či dojíždějící Středočechy pohodlně dostane do centra města. Stavět nové městské čtvrti současně s dopravní infrastrukturou, díky které budou dobře fungovat, je jediný správný přístup k rozvoji nových částí města,dodal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

Nová tramvajová trať Holyně – Slivenec je druhým a závěrečným úsekem prodloužení tratě z obratiště Sídliště Barrandov do Slivence. DPP v této etapě naváže na stávající trať a odstavné koleje za zastávkou a úvratí Holyně. Trať bude dále pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Po zřízení staveniště začne stavba skrývkou ornice a výkopovými pracemi. Následovat budou přeložky inženýrských sítí, budování kanalizace včetně odvodnění budoucí tratě. Kromě samotného tělesa, tratě a smyčky zde zhotovitel pro DPP vybuduje také účelovou komunikaci k obratišti, v něm samotné zastávky, které budou plně bezbariérové a osazeny stejným typem přístřešků, jako jsou na zastávkách prvního úseku. DPP dále nechá postavit chodník od zastávek ve smyčce směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu. Zde naváže na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením a alejí stromů, který vede k domu seniorů v centru Slivence. Uvnitř smyčky vznikne také malá budova sociálního zařízení pro řidiče tramvají, která bude sloužit pro jejich hygienu a krátkodobý oddych. Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Slivenec bude jednokolejná se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů. V prostoru obratiště plánuje hl. m. Praha výstavbu P+R parkoviště. V dohledné budoucnosti by u smyčky mělo vzniknout také obchodní centrum. Na výstavu tohoto úseku tratě DPP plánuje podat žádosti o dotaci z EU v rámci aktuálně zahájeného dotačního programu OPD3.

Jsem ráda, že se DPP podaří dokončit stavbu této tratě a přivést tramvaje jako vrcholně ekologické a kapacitní prostředky veřejné dopravy až do konečné zastávky Slivenec. Doufám, že u ní v brzké době vznikne plánované parkoviště P+R, aby mohla sloužit i k obsluze širšího území. A že u zastávky Holyně vznikne možnost bezpečného parkování kol, protože mnoho lidí by k dopravě k ní rádo využilo tento ekologický prostředek, jen kdyby ho měli kde bezpečně uskladnit. A za třetí bych uvítala více linek, které by na konečnou jezdily,prozradila Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti a starostka městské části Praha – Slivenec.

Oblast Holyně a Barrandova se v dohledné době rozroste o dalších asi 8 tisíc Pražanů. Místní ale už teď trápí řada věcí, jako nedostatečná vybavenost, na jejíž budování naši předchůdci moc nemysleli. To postupně měníme a ve spolupráci s hlavním městem, ale i soukromými investory zde připravujeme novou školku, obchodní dům nejen s potravinami ale i P+R parkoviště, které zachytí řidiče dojíždějící do Prahy, aniž by místní přišli o parkovací místa v ulicích,uvedl Jaroslav Pašmik, starosta městské části Praha 5.

Před pár hodinami jsme staveniště oficiálně předali zhotoviteli, dnešním dnem skutečně začíná běžet výstavba závěrečného úseku nové tramvajové tratě do Slivence. Jsem rád, že se nám podařilo dospět do této fáze a završit jako obvykle náročný a zdlouhavý proces přípravy stavby. Ostatně termín, kdy jsme k této trati získali územní rozhodnutí, mluví za vše: bylo to přesně před devíti lety, tj. v únoru 2014. Tímto chci všem, kdo se na tom podílel, kolegům z DPP, hl. m. Praze, městským částem Praha 5 a Praha – Slivenec i společnosti FINEP poděkovat za spolupráci. Zhotoviteli přeji, ať se dílo daří, abychom se zde mohli dle harmonogramu letos v říjnu sejít a zahájit provoz,uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a doplňuje: „Pevně věřím, že to nebude jediná stavba tramvajové tratě, kterou letos zahájíme, ale že budeme moct začít pracovat i na Václavském náměstí. V tomto případě bude nicméně velmi záležet na tom, kdy budeme moct dokončit veřejnou zakázku a vyhlásit vítěze, který pak bude muset následně dopracovat dokumentaci a harmonogram samotné výstavby. Paralelně ale budeme pracovat na projektech nových tratí např. Libuš – Nové Dvory, Muzeum, Počernická či prodloužení tratě k poště na Pankráci.

Dokončení tohoto úseku a smyčky Slivenec nám umožní na tuto trať nasazovat do pravidelného provozu všechny typy tramvají, nejenom obousměrné KT8N2. Díky tomu budeme moct lépe plánovat provoz i s ohledem na trať Modřany – Libuš, která bude končit dočasnou úvratí a jejíž zprovoznění očekáváme letos v červnu. Samotná výstavba úseku do Slivence nebude znamenat dlouhodobou výluku stávajícího provozu tramvají do Holyně. Nicméně v samotném závěru budeme muset novou trať i trolejové vedení napojit na stávající odstavné koleje u zastávky Holyně, což bez dočasného přerušení provozu v úseku Sídliště Barrandov – Holyně nelze zrealizovat. Předpokládáme, že po dokončení výstavby budeme do Slivence kromě linky č. 5 jezdit také linkou č. 4, alespoň takový je aktuální společný záměr hl. m. Prahy, DPP a ROPIDu i s ohledem na chystanou realizaci bytové výstavby v oblasti Holyně,řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a doplnil:V DPP jsme rádi, že se Praha snaží být městem krátkých vzdáleností a myslí na dopravní obslužnost vznikajících urbanistických celků. Tramvajová trať, jejíž stavbu právě zahajujeme, zásadním způsobem přispěje k tomu, aby si obyvatelé nových bytů mohli od první chvíle užívat komfort moderního města, cítit se tady jako doma, pohodlně, rychle a bez přestupování se tramvají dostali do centra města.

Jsme rádi, že se nám podařilo získat i druhou část výstavby nové tramvajové trati do Slivence. Při výstavbě využijeme zkušenosti, jež jsme získali při realizaci první části, zejména znalosti o místních geotechnických podmínkách, které stavbu velmi komplikují. Věříme, že realizace proběhne bez větších potíží a zprovoznění uceleného úseku v dohodnutém termínu,“ uzavírá Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel zhotovitele, společnosti STRABAG Rail.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru