Otevřít menu
Doprava dnes
-

Do Polska se jezdí rychleji a bezpečněji

Správa železnic dnes slavnostně ukončila rekonstrukci traťového úseku z Dětmarovic do Petrovic u Karviné a na státní hranici s Polskem. Na trati, která je důležitou spojnicí k našim severním sousedům, prošly modernizací dvě stanice a jedna zastávka. Cestujícím nyní nabízejí bezbariérový přístup na nástupiště i pohodlný nástup do vlaku.

18:39 / 27. června 2024
Do Polska se jezdí rychleji a bezpečnějii

Foto: SŽ

Stavbaři zrekonstruovali téměř 11 kilometrů trati. Kromě koridorového úseku z Dětmarovic na státní hranici s Polskem zrenovovali také jednokolejnou spojku mezi odbočkami Závada a Koukolná, která umožňuje přímou jízdu vlaků z Polska do Karviné. 

Cestující mohou využívat moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem ve stanicích Dětmarovice a Petrovice u Karviné i na zastávce v Závadě. Přínosem z hlediska bezpečnosti je instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.   

Od přistoupení k Evropské unii před dvaceti lety kvalita cestování po železnici v ČR setrvale stoupá. Bez přispění evropských fondů by se náročná modernizace tratí v takovém rozsahu uskutečnila jen stěží. Hledáme cesty, jak v této podpoře pokračovat, což dokládá inovativní model financování tohoto projektu,” řekl Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Na všech nádražích se vybudovalo nové zastřešení a instaloval moderní mobiliář. Cestujícím už slouží nový informační a orientační systém. Přestavbou prošly vybrané mostní objekty, ve stanici Petrovice u Karviné došlo k úpravě oblouku tak, aby zde vlaky nemusely zpomalovat ze 100 na 65 km/h. Provedla se rovněž rekonstrukce pěti železničních přejezdů.

Projekt dále zahrnoval obnovu trakčního vedení, stejně tak modernizaci trakční napájecí stanice v Petrovicích u Karviné. Všechny úpravy už respektují plánovaný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu. 

Rekonstrukce tohoto koridorového úseku byla jedním z prvních projektů spolufinancovaných z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky (EIB). 

Celkové investiční náklady stavby s názvem Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR činí 3 064 410 059 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci nástroje CEF Blending spolufinancovaný Evropskou unií do výše 20 % způsobilých nákladů na realizaci a financovaný z úvěru EIB až do výše 50 % celkových investičních nákladů. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací byly společnosti STRABAG Rail a OHLA ŽS. 

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru