Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak probíhá výstavba kanalizace na obchvatu Jaroměře?

V rámci stavby obchvatu Jaroměře započaly práce na výstavbě kanalizace, a to metodou ražením. Kanalizace umožní odvádět dešťovou vodu ze zpevněných ploch stavby obchvatu do řeky Labe.

19:13 / 7. března 2023
Jak probíhá výstavba kanalizace na obchvatu Jaroměře?i

Foto: Minulý čtvrtek byl pokřtěn razící štít „Jaromír“. Zdroj: ŘSD

Stavba obchvatu Jaroměře na silnici I/33 se posunula do další fáze. Začala se zde razit 650 metrů dlouhá kanalizace. Ta se bude skládat ze železobetonových trub o průměru DN600 se šachtami vzdálenými 50 metrů. Stavební práce jsou na zmiňovaném úseku silnice prováděny tzv. bezvýkopovými technologiemi, které minimalizují rozsah zemních prací. K této technologii se přistoupilo zejména kvůli velké hloubce uložení potrubí.

Dle parametrů geologického prostředí v trase kanalizace byly zvoleny technologie mikrotunelování a technologie protlačování s pilotním vrtem. U obou technologií je navádění prováděno pomocí přesné laserové technologie a vrtné zařízení umožňuje kontinuální kontrolu a řízení směru ražby.

Technologie mikrotunelování

Technologie mikrotunelování se používá především v tvrdších poloskalních horninách a spočívá v protlačování plně mechanizovaného plnoprofilového štítu a kanalizačních trub ze startovací do cílové šachty. Řezná hlava štítu pak rozpojuje horninu, která je dopravována hydraulickým systémem na povrch, kde je separována z vrtného výplachu. Za řeznou hlavou je postupně přidáváno a zatlačováno vlastní kanalizační potrubí. Jedná se o potrubí speciálně vytvořené pro tuto technologii.

Protlačování s pilotním vrtem

Další použitou technologií při stavbě kanalizace je protlačování s pilotním vrtem. Tento způsob se používá hlavně u zemin. Nejprve je ze startovací do cílové šachty proveden řízený pilotní vrt, který je v dalších krocích rozšiřován za využití ocelových pažnic se šnekovými dopravníky. Po rozšíření do požadované velikosti otvoru a dosažení cílové šachty jsou ocelové pažnice postupně vytlačovány a opět nahrazovány definitivními kanalizačními troubami.

Realizace tohoto projektu je odhadována na 6 – 7 měsíců.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: ŘSD)

Jak probíhá výstavba kanalizace na obchvatu Jaroměře? Foto: Výstavba kanalizace. Zdroj: ŘSD. Jak probíhá výstavba kanalizace na obchvatu Jaroměře? Foto: Výstavba kanalizace. Zdroj: ŘSD. Jak probíhá výstavba kanalizace na obchvatu Jaroměře? Foto: Nákres výstavby. Zdroj: ŘSD.
zpět na články

inzerce

nahoru