Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaké akce ŘSD připravuje v Kraji Vysočina pro rok 2023?

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro letošní rok připravuje zhruba 20 stavebních akcí v Kraji Vysočina. Práce se budou týkat dálnice D1 v úseku Kraje Vysočina, přičemž se akce dotknou všech 5 silnic I. třídy, které krajem prochází. Co konkrétně ŘSD pro Kraj Vysočina připravuje?

7:40 / 21. ledna 2023
Jaké akce ŘSD připravuje v Kraji Vysočina pro rok 2023?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.

Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38

„Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38, kde je v přípravě šest úseků a k nimž přistupuje dokončení opravy jihlavského dálničního přivaděče v jeho levém jízdním pásu. Dokončovat se v letošním roce budou ještě další 2 opravy započaté v roce 2022. Konkrétně se jedná o opravu povrchu komunikace I/37 a jejího odvodnění mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí s Pardubickým krajem a realizaci protihlukových opatření v úseku severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34,“ prozradil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

V rámci připravovaných stavebních akcí by tak v letošním roce mohlo ŘSD začít pracovat na 6 mostech, opravách necelých 20 kilometrů vozovek silnic I. třídy a třech protihlukových stěnách. Předpokládané náklady na všechny akce se šplhají k 1 mld. Kč bez DPH, přičemž nejsou započítány již zahájené akce. „To, zda se nám v tomto roce podaří alespoň zahájit všechny připravované akce, je samozřejmě také závislé na koordinaci se stavbami dalších investorů, jako jsou Kraj Vysočina nebo obce. V tomto kontextu bude například nutné zohlednit možnosti řešení dopravně inženýrských opatření v návaznosti na zachování odpovídající dopravní obslužnosti v jednotlivých částech našeho kraje při současném zohlednění bezpečnosti práce na komunikacích a realizovaných technologií v průběhu plánovaných nebo probíhajících prací. Nezřídka to jsou požadavky protichůdné,“ řekl Martin Buček a dodal: „V současné době už vybíráme zhotovitele opravy konstrukčních vrstev komunikace I/19 mezi Ronovem a Novými Dvory na Žďársku v předpokládané hodnotě zakázky 54 mil. Kč bez DPH. Zhotovitele rovněž vybíráme pro úpravu křižovatky silnic I/38 a II/400 u Zvěrkovic. Tato úprava v předpokládané hodnotě 16,35 mil. Kč bez DPH by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti tohoto nehodového místa. Své zhotovitele má již oprava vozovky severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34 a také oprava historického mostu D1-075.1 u Píště na Pelhřimovsku.“

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ŘSD)

Jaké akce ŘSD připravuje v Kraji Vysočina pro rok 2023? Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD..
zpět na články

inzerce

nahoru