Otevřít menu
Doprava dnes
-

K Milostivému létu se připojuje také pražský dopravní podnik

Akci mohou využít dlužníci, vůči nimž je vedena exekuce za jízdu bez platného jízdního dokladu v Pražské integrované dopravě. Do 30. listopadu 2022 tak mají možnost uhradit exekutorovi dlužnou částku a jednorázový poplatek za ukončení exekuce ve výši 1 815 korun (včetně DPH). Zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

7:34 / 2. září 2022
K Milostivému létu se připojuje také pražský dopravní podnik  i

Foto: www.sdp-cr.cz

Akce Milostivé léto je časově omezena. Začala 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022.

Podmínky pro splnění

Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 vedené soudním exekutorem.

Zahrnuje dluhy již v exekuci za jízdu bez platného jízdního dokladu, na nájmu v obecním bytě, dále dluhy vůči některým dodavatelům energií, nedoplatky za odvoz odpadu, také dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

Jak se zbavit dluhu

Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, tj. jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 1 815 korun za ukončení exekuce. Veškeré úroky, poplatky advokátům, soudní poplatky či penále budou poté odpuštěny.

Rovněž je možné zaslat exekutorovi doporučený dopis a požádat jej o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň informovat o úmyslu využít akci Milostivé léto.

V případě bezhotovostního bankovního převodu musí být jistina a poplatek za ukončení exekuce připsány na účet uvedený exekutorem nejpozději 30. listopadu 2022.

Kdy nelze Milostivé léto využít

Milostivé léto se netýká dluhů vůči soukromým věřitelům, tedy půjček, dluhů za telefonními operátory nebo dluhů na nájmu u soukromých subjektů.

Akce se rovněž nevztahuje na dluhy, které odkoupil soukromý subjekt.

Podle zákona č. 214/2022 nelze Milostivé léto využít ani na pohledávky za jízdu načerno v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013, jež odkoupily soukromé subjekty.

Dále nezahrnuje dluhy, které ještě nejsou v exekuci, nebo je-li dlužník v oddlužení; případně nejsou-li dluhy vymáhány soudním exekutorem, ale příslušným úřadem v daňovém a správním řízení.

Na koho se můžete obrátit

Doplatková pokladna Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP)

Po sdělení rodného čísla poskytnou zaměstnanci DPP na přepážkách číslo 10 a 11 výpis exekucí, které jsou vůči dlužníkovi vedeny za jízdu bez jízdního dokladu v pražské MHD, včetně spisových značek exekučních řízení a exekučních úřadů vymáhajících dluhy.

Kontaktní formulář DPP

O výpis exekucí, je možné požádat on-line prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Advokátní kancelář a exekutoři

Informaci, na kterého exekutora se obrátit, sdělí níže uvedené advokátní kanceláře, nebo jej lze nalézt v Centrální evidenci exekucí.

Pohledávky za jízdu načerno do 31. prosince 2007 vymáhá

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-město, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň

Pohledávky za jízdu načerno od 1. ledna 2014 vymáhají:

Advokátní kancelář Ambrož

Advokátní kancelář Bodlák

Advokátní kancelář Luhanová

Advokátní kancelář Truxa

Advokátní kanceláře spolupracují s exekutory:

Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh

e-mail: milostiveletoDPP@exekucesumperk.cz, telefon: 775 573 668

JUDr. Dalimil Míka, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II

JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6

Podrobnější informace k akci Milostivé léto uvádí webové stránky www. milostiveleto.cz

Informace poskytnou též:

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy

Institut prevence a řešení předlužení

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.dpp.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru