Otevřít menu
Doprava dnes
-

Lepší dopravní propojení EU a států západního Balkánu. V Bruselu jednala Rada ministrů

V Bruselu se sešla Rada ministrů Dopravního společenství EU a západního Balkánu. Hlavním tématem zasedání bylo prodloužení celoevropské dopravní sítě TEN-T směrem na Balkán a sjednocení dopravních a technických standardů mezi jednotlivými státy. Jednání se na dálku účastnil i ministr dopravy Martin Kupka.

7:29 / 17. listopadu 2022
Lepší dopravní propojení EU a států západního Balkánu. V Bruselu jednala Rada ministrůi

Foto: Ministr dopravy Martin Kupka. Zdroj: mdcr.cz

Zástupci Evropské komise, členských států a šestice států západního Balkánu se sešli v Bruselu, aby projednali prodloužení evropské dopravní sítě a sjednocení dopravních a technických standardů.

„Spolupráce mezi EU a sousedními zeměmi je jednou z priorit našeho předsednictví. V oblasti dopravy proto prosazujeme revizi nařízení TEN-T, které zlepší dopravní propojení mezi unií a státy v jejím okolí. Jeden z nových dopravních koridorů by měl vést i do zemí západního Balkánu, což povede ke zlepšení dopravní propojenosti do zemí regionu a bude představovat i významný impuls pro hospodářský rozvoj,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. 

V rámci zasedání bylo také podepsáno společné prohlášení s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií o přidružení těchto států k Dopravnímu společenství. Obsahem prohlášení je především zlepšení spolupráce v oblasti dopravy s cílem posílit propojení a užší integraci dopravního trhu EU a kandidátských zemí. 

„Válka na Ukrajině nám ukázala, jak důležité je mít kvalitní dopravní spojení mezi zeměmi EU a jejich sousedy. Proto v revizi TEN-T chceme zahrnout Ukrajinu a Moldavsko do evropských dopravních koridorů,“ uvedl Kupka. „Jedním z hlavních úkolů, které budeme muset vyřešit ve vztahu k těmto dvěma státům, je otázka rozchodu kolejnic, respektive plán na přerozchodování alespoň několika klíčových tratí na standardní evropský rozchod 1435 mm,“ doplnil český ministr.

Mezinárodní organizace Dopravní společenství je tvořena 33 státy, konkrétně celou Evropskou unií a šesti regionálními partnery ze západního Balkánu – mezi tyto členy patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Organizace se snaží o integraci dopravních trhů západního Balkánu do dopravního trhu EU tím, že pomáhá šesti západobalkánským partnerům přijmout a provádět právní předpisy EU v oblasti dopravy. Zároveň Dopravní společenství podporuje projekty, jež propojují regionální partnery mezi sebou a s EU.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: MD ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru