Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nástupiště v Lovosicích projdou rekonstrukcí! Správa železnic hledá zhotovitele

Už během letošního léta plánuje Správa železnic zahájit rekonstrukci nástupišť ve stanici Lovosice. Investice pro blaho a komfort cestujících se zaměří nejen na komfortnější nastupování do vlaků, ale také možnost bezbariérového přístupu na nástupiště!

15:06 / 2. června 2022
Nástupiště v Lovosicích projdou rekonstrukcí! Správa železnic hledá zhotovitele i

Foto: Vizualizace oprav nástupišť v Lovosicích (Zdroj: Správa železnic).

Správce drážní infrastruktury vypsal na zhotovení stavby veřejnou zakázku s nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou 332,3 milionu korun. Stavební práce by měly začít od letošního července a skončit do konce příštího roku.

V rámci stavby projdou rekonstrukcí stávající čtyři nástupiště, která budou zvýšena na normovou výšku 550 mm umožňující pohodlný nástup do moderních vlakových souprav. Ostrovní nástupiště č. 2 a 3 budou dlouhá 220 metrů, 4. nástupiště bude mít stejně jako vnější nástupiště u výpravní budovy délku 170 metrů. Všechna získají nové zastřešení a osvětlení.

Výtah propojí podchod s výpravní budovou


Současný podchod se zrekonstruuje a prodlouží pod celým nádražím až do Máchovy ulice. Zároveň dojde k doplnění výtahů, které zajistí bezbariérový přístup z podchodu na jednotlivá nástupiště. Pro příchod k 1. nástupišti bude možné využít výtah, který propojí podchod s výpravní budovou. Stavba se nedotkne současné konfigurace kolejiště, bude však provedena částečná obnova železničního svršku.

Ke zvýšení kultury cestování a zatraktivnění osobní železniční dopravy přispěje instalace nového informačního systému, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a také propojení stanice do Máchovy ulice.

 

Autor: Filip Červinka (Zdroj: Správa železnic)

Nástupiště v Lovosicích projdou rekonstrukcí! Správa železnic hledá zhotovitele Foto: Vizualizace oprav nástupišť v Lovosicích (Zdroj: Správa železnic)..
zpět na články

inzerce

nahoru