Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nově zatrolejovaný úsek v Otrokovicích na Zlínsku vede až na točnu Štěrkoviště

Trolejbusy na lince 55 otrokovické městské hromadné dopravy (MHD) mohou nyní jezdit až na obratiště Štěrkoviště. Od začátku července jim to umožňuje rozšíření trolejové sítě v délce 950 metrů. Doposud mohly v úseku jezdit pouze autobusy.

11:54 / 16. července 2022
Nově zatrolejovaný úsek v Otrokovicích na Zlínsku vede až na točnu Štěrkovištěi

Foto: www.dszo.cz

Nové trolejové vedení navazuje v Otrokovicích na dosavadní trasu a za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici. Úsek nové trolejové sítě vede po trase původní autobusové linky číslo 55 ulicí Osvobození a pokračuje ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam takzvané parciální trolejbusy stahují sběrače a s využitím elektrické energie z trakčních baterií pokračují v další jízdě až na točnu Štěrkoviště.

Pro obsluhu trolejbusových linek bez trolejového vedení má Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) k dispozici deset bateriových trolejbusů. Do konce února příštího roku plánuje pořídit čtyři další. "Po dodání dalších potřebných bateriových trolejbusů se jejich počet nasazovaných na lince č. 55 v blízké budoucnosti ještě zvýší. Pro město Otrokovice to znamená výraznou ekologizaci provozu MHD, neboť trolejbusy na rozdíl od autobusů neprodukují v místě své jízdy žádné emise a pohybují se s výrazně nižší úrovní hlučnosti," uvedl Vojtěch Cekota, mluvčí DSZO.

Zatrolejování úseku realizovala v prvním čtvrtletí roku 2022 pro DSZO pražská firma Elektroline, a. s. Celková cena stavby vyšla na 10,7 milionu korun; 85 % uznatelných nákladů pokryla dotace z operačního programu Doprava.

„Jakmile silničáři dokončí plánovanou rekonstrukci křižovatky ulic Komenského a Nadjezd, plánujeme prodloužit zatrolejovaný úsek od sokolovny v Komenského ulici až po zastávku Nadjezd. Toto další prodloužení trolejí o délce 276 metrů v jednom směru přijde asi na 5,5 milionu korun. Také u této investice budeme žádat o financování z operačního programu Doprava," uvedl Josef Kocháň, ředitel DSZO.

Trolejové tratě ve Zlíně a Otrokovicích mají nyní délku 65,8 kilometru, jde o údaj týkající se jedné stopy. Výstavbou nového úseku v Otrokovicích se tedy prodloužily o 1,9 kilometru. Naposledy se ve zlínské aglomeraci prodlužovalo trolejové vedení o 450 metrů při výstavbě obratiště Antonínova ve Zlíně v roce 2014. Předtím vznikl nový úsek s trolejemi v roce 2000, kdy se prodloužila trasa trolejbusových linek na zlínském sídlišti Jižní Svahy z původní konečné Česká na obratiště Kocanda.

Dobudovaní dvoustopého trolejového vedení na obratiště Štěrkoviště bylo prvním prodloužením trolejové trati po 22 letech. Naposledy se trasa trolejbusových linek prodloužila v roce 2000 na zlínském sídlišti Jižní Svahy z původní konečné Česká na obratiště Kocanda.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: ČTK, www.dszo.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru