Otevřít menu
Doprava dnes
-

Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo ve své tiskové zprávě, že vybralo zhotovitele realizace protihlukových opatření na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze 2 uchazečů o zakázku byla vybrána společnost Skanska a.s., která ji bude realizovat 58,49 mil. Kč bez DPH.

7:22 / 21. září 2022
Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatřeníi

Foto: Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření (zdroj: ŘSD ČR).

Do 18 týdnů by dle smluvní dohody měla být stavba uvedena do provozu. V celém 2,7 kilometrů dlouhém úseku obchvatu mezi ulicí Masarykova a Žižkova na 5 úsecích PHS, které se budou realizovat z původně 7 plánovaných úseků. PHS v úsek 6 nebude realizována po domluvě s městem a majitelem dotčených pozemků a PHS v úseku 2 z důvodu plánované výstavby řadových garáží.

Plánovaná úprava protihlukových stěn v řešených úsecích vychází z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie, která řeší stavební úpravu tak, aby zajistilo dodržení hygienických limitů hluku v denní i v noční době ve výhledu dalších dvou desítek let. 

Práce budou probíhat za provozu

ŘSD také uvedlo, že v některých úsecích dojde k demolici stávajících stěn, v úseku 7 také k demolici cihlového plotu. V dalších úsecích budou stěny prodlužovány a navyšována jejích výška a rovněž výstavba nové stěny v úseku 3, přičemž ve všech úsecích musí PHS splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Stavba by měla být zhotoviteli předána v pondělí 26.9.2022. Práce jsou plánované za provozu s lokálním omezením při krajnici a části pravého jízdního pruhu SV obchvatu ve směru od ulic Pražská-Masarykova. 

 

Autor: Filip Červinka (zdroj: ŘSD ČR).

Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření Foto: Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření (zdroj: ŘSD ČR).. Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření Foto: Obchvat Havlíčkova Brodu se dočká protihlukových opatření (zdroj: ŘSD ČR)..
zpět na články

inzerce

nahoru