Otevřít menu
Doprava dnes
-

Od roku 2000 stoupl počet osobních automobilů v Brně. Aktuálně jich tam je 223 tisíc!

V Brně se zvýšil počet osobních aut, který v roce 2000 činil 134 tisíc. Loni jich bylo 223 tisíc, přičemž loňský meziroční nárůst činil 10 tisíc. Ve městě tak na konci loňského roku připadlo 585 osobních aut na 1000 obyvatel, což odpovídá jednomu autu na 1,7 obyvatele. Růst počtu aut je v podstatě trvalý, vyplývá z ročenky brněnské dopravy.

10:53 / 8. července 2022
 Od roku 2000 stoupl počet osobních automobilů v Brně. Aktuálně jich tam je 223 tisíc!i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.

Zvyšující se automobilová doprava je důvodem toho, že město je především v době dopravní špičky čím dál obtížněji průjezdné

Jak moc je nárůst dopravy extrémní, ukazují data o dopravním výkonu, která se měří ve vozokilometrech, což je celková vzdálenost ujetá auty na silnicích ve městě. V roce 2000 to bylo 3,6 milionu kilometrů, o deset let později 4,7 milionu a loni 5,2 milionu. I přes tento nárůst zajišťuje individuální automobilová doprava pouze 31 procent celkové dopravy, 53 procent připadá na veřejnou hromadnou dopravu. Pěšky chodí pět procent lidí, dvě procenta jezdí na kole či koloběžce.

Zvyšující se automobilová doprava je důvodem toho, že město je především v době dopravní špičky čím dál obtížněji průjezdné a při jakékoliv uzavírce doprava téměř kolabuje. Jen po Kolišti na malém městském okruhu loni projelo denně v průměru 46.000 aut a nejzatíženějšími úrovňovými křižovatkami 62.000. Jedná se o křižovatky Heršpické s Poříčím a Dornychu se Zvonařkou. V blízkosti historického centra projede křížení Křenové a Koliště 58.000 aut, křížení Cejlu a Koliště 53.000 aut.

Z rychlého nárůstu počtu registrovaných aut je zřejmé, že je stále větší problém parkování. Aby město každoročně vytvořilo několik tisíc míst pro nová auta, není ale možné prostorově ani finančně. Navíc ambicí města je zvýšit výstavbou v brownfiledech počet obyvatel o tisíce až desetitisíce, lze tak předpokládat, že ve městě přibudou další auta. Podle ročenky každý rok přibývá v ulicích ale i cyklistů. Jízda na kole je přitom v evropských velkoměstech jednou z alternativ, jak zrychlit přesuny na kratší a střední vzdálenosti v ulicích přeplněných auty. "Proto je potřeba s cyklisty počítat při plánování infrastruktury," uvádí se v ročence.

Publikoval: Filip Červinka. (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru