Otevřít menu
Doprava dnes
-

Prevence je často běh na dlouhou trať. Projekt Bezpečně na silnicích se snaží, aby se v dopravě za chyby neplatilo smrtí

Dopravní nehody představují nejčastější příčinu úmrtí. Podle statistik řeší police ke třem stovkám takových nehod denně. Přestože celkový počet obětí zvolna klesá, stále se jedná o bezmála tisíc osob každý rok. K nejohroženějším skupinám účastníků silničního provozu patří děti, cyklisti, motocyklisti a chodci.

16:22 / 7. srpna 2022
Prevence je často běh na dlouhou trať. Projekt Bezpečně na silnicích se snaží, aby se v dopravě za chyby neplatilo smrtí i

Foto: platformavize0.cz

Ke snižování nehodovosti a jejich následků se svými aktivitami snaží přispívat nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., která svou činnost vykonává pod značkou „Tým silniční bezpečnosti“.

Kde se vzal nápad založit organizaci? Co je jejím hlavním posláním a jaké jsou vize do budoucnosti? Na otázky odpovídal ředitel obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích Ing. Jan Polák.

Úplně na začátku by mne ale zajímalo, co Vás vedlo  k založení obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích.

„V oblasti BESIPu působím od roku 2003, kdy jsem začal pracovat pro Liberecký kraj. Samotný Tým silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.) se zrodil v roce 2010. Viděl jsem na jedné straně potřebu formovat podobný druh organizace nejlépe v každém kraji a na druhé straně příležitost přibrat k sobě další kolegy a rozšířit do té doby regionální projekty do celé republiky. Musím říct, že jsem měl štěstí na svoje spolupracovníky, kolegy a členy našeho týmu. My prostě nechodíme jen do práce ... ale to, co děláme, děláme rádi a se zápalem pro věc.“

Na webových stránkách jsem viděla mnoho projektů. Z jakého podnětu vznikají – osobní zkušenost, statistiky, na základě požadavků dalších osob?

„Je to asi mix všeho. Samotné statistiky nehodovosti, tedy tak jak jsou alespoň k dispozici, určitě nestačí. Pro správné stanovení oblastí a v nich jednotlivých aktivit potřebujete určitou zkušenost s cílovým publikem. I proto se nepouštíme hlava nehlava do všeho, ale snažíme se držet úzký okruh oblastí a v nich rozvíjet spíše aktivity, které zasáhnout systémově a přináší výsledky delší dobu. Prevence je často běh na dlouhou trať.

Naším nosným tématem je bezpečnost dětí, kdy působíme nejen na děti, ale také na rodiče, učitele ve školách, ve školkách, lektory na dopravních hřištích, školíme preventisty policisty atd. Již několik let realizujeme projekt Markétina dopravní výchova, kde jsme vytvořili celou řadu pomůcek, her, pracovních listů do škol, děláme semináře a jezdíme tak po školách a školkách. S projektem moc pomáhá Policejní prezidium, Česká kancelář pojistitelů, Liberecký kraj a řada dalších partnerů

Velkým tématem jsou pro nás motorkáři. Když se podíváte na množství a závažnost nehod a množství najetých kilometrů, vyplyne vám, že problém je opravdu obrovský. 12 rok pořádáme kurzy pro motorkáře, semináře pro učitele autoškol a zkušební komisaře, vytváříme společně  s Ministerstvem dopravy nové pomůcky a metodiku pro výuku motorkářů nebo např. mapujeme nehodové lokality.

Dalším takovým dlouhodobým projektem je projekt Na kole jen s přilbou. Zde, jak název napovídá, jde o nošení přileb, ale také o další témata spojená s bezpečnou cyklistikou, jako např. problematika alkoholu, dopravní infrastruktury atd. Co se týká přileb, tak u nás je povinná do 18 let a my nejsme pro žádná tvrdá plošná nařízení nošení pro všechny. Vidíme zde právě prostor pro prevenci, vysvětlit benefity přileb a zavést kulturu bezpečnější cyklistiky. Projekt má skvělou odezvu a zapojilo se do něj již přes 60 partnerů.“

Jaká je úspěšnost projektů? Máte nějaká data, vedete statistiku?

„Ano, jsem poměrně pečlivý na hodnocení efektivity našich projektů. Přestože se jedná o náročnou a složitě měřitelnou disciplínu, vše pečlivě sledujeme. Například změnu postoje k řízení účastníků našich kurzů pro motocyklisty vyhodnocujeme třífázově. Nejprve na startu kurzu, poté na jeho konci. S několika měsíčním odstupem se následně ptáme znovu. Posun je znatelný. Stejně tak přistupujeme i k hodnocení žáků a učitelů zapojených do jmenovaného projektu Markétina dopravní výchova.

„Sledujeme také samozřejmě statistiku nehodovosti. Pro nás je důležité, jak se chová hlavně v dlouhém období. Meziroční skoky a jejich interpretace mohou trendy zkreslit. My vidíme jednoznačně posun například v oblasti cyklistiky. V oblasti motocyklistů vidíme také dlouhodobě pokles nehodovosti, zde bychom však rádi, aby byl více dynamický.“

Jaké jsou nejbližší plány do budoucna? Můžete prozradit nebo nastínit, co bude tématem příštích projektů?

„Jak jsem naznačil na začátku nové oblasti za nás otvírat nebudeme. Je zde řada subjektů, které pracují v těchto oblastech, například Policie se svou prevencí, Asociace Autoškol dělá obrovský kus práce pro mladé řidiče a tak dále. My se budeme držet bezpečnosti dětí, bezpečné cyklistiky a motocyklistů. Budeme i nadále rozvíjet naše aktivity tak, aby se v dopravě za chyby neplatilo smrtí nebo těžkými následky.“

V posledních 20 letech přišlo při dopravních nehodách na českých silnicích o život 8 963 osob, 490 dětí, 1 887 motocyklistů a 1 708 cyklistů.

Týmu silniční bezpečnosti se za dobu své působnosti podařilo proškolit 125 230 účastníků akcí pro veřejnost, 36 572 dětí, 3 495 motocyklistů a oslovit 105 150 cyklistů.

Obecně prospěšná společnost se svým týmem aspiruje na dosažení špičkové úrovně provádění dopravně bezpečnostních akcí a aktivit určených široké veřejnosti.

 

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru