Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo rozšířenou část I/9 Nový Bor – Svor

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo 3,5 kilometru dlouhý úsek silnice I/9 Nový Bor – Svor v Libereckém kraji, kde přestavělo dvoupruhovou komunikaci na směrově rozdělený čtyřpruh. Práce za více než půl miliardy Kč trvaly necelé dva roky. ŘSD už také připravuje navazující stavbu na stejné silnici, obchvat obce Svor.

18:12 / 9. července 2024
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo rozšířenou část I/9 Nový Bor – Svori

Foto: novy-bor.cz

„Potřeba zkapacitnit silnici vycházela především ze stávajících vysokých dopravních intenzit a charakteru silnice, kvůli kterým byly v úseku časté dopravní nehody. Pro rok 2035 odhadují odborníci, že místem denně projede až 17.000 aut. V úseku totiž dochází k souběhu dvou velmi frekventovaných silnic I. třídy, a to I/9 a I/13. Silnici jsme proto rozšířili o dva jízdní pruhy, které jsou od sebe směrově oddělené. Upravená je i mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Nový Bor, kde jsme doplnili odbočovací a připojovací pruhy. V obci Svor je místo dosavadní nebezpečné stykové křižovatky nově křižovatka okružní. Všechny tyto úpravy přinesou výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Již v listopadu 2023 zprovoznilo ŘSD nový most na MÚK Nový Bor.

Součástí stavby jsou tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy zvěře. Vybudované jsou také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Tento úsek silnice I/9 je místem častých dopravních nehod, jejichž příčinou jsou jednak nebezpečné předjíždění, jednak střety se zvěří. ŘSD proto celý úsek oplotilo. Komunikace I/9 je v místě souběhu s I/13 součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina).

ŘSD už připravuje i navazující stavby. Ještě letos chce ŘSD začít stavět na tahu I/9 téměř dva kilometry dlouhý obchvat obce Svor. Ve výběrovém řízení na zhotovitele obdrželo ŘSD pět nabídek uchazečů, tu nejvýhodnější podalo sdružení firem COLAS CZ a MI Roads za nabídkovou cenu 469,2 milionu Kč bez DPH, což je 73,4 procenta předpokládané ceny. „Na stavbu je vydáno stavební povolení v právní moci. Obchvat bychom chtěli zprovoznit a dopravu ze Svoru tak odklonit v roce 2027,“ řekl Radek Mátl. Nejpozději v roce 2027 plánuje ŘSD zahájit stavbu I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Víc než deset kilometrů dlouhá přeložka silnice I/9 podstatně odlehčí silnici I/9, a to hlavně v úseku průjezdu Českou Lípou a mezi Českou Lípou a Novým Borem.

Autor: Lucie Sogelová (zdroj: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru