Otevřít menu
Doprava dnes
-

Silničáři usilují o posudek EIA pro pokračování obchvatu Znojma

ŘSD usiluje o získání kladného posudku vlivů na životní prostředí (EIA) pro část obchvatu Znojma mezi budoucími mimoúrovňovými křižovatkami Suchohrdelská a Znojmo-východ. Vyplývá to z dokumentu na Informačním portálu EIA. Aktuálně silničáři předpokládají, že by se úsek dlouhý 1,4 kilometru měl stavět v letech 2026 až 2027.

9:15 / 6. dubna 2022
 Silničáři usilují o posudek EIA pro pokračování obchvatu Znojmai

Foto: ŘSD

Pokud by se stavěl navazující úsek od suchohrdelské křižovatky směrem k jihlavské silnici v plánovaných letech 2024 až 2026, mělo by Znojmo v roce 2027 funkční část obchvatu, která by odvedla podstatnou část tranzitní dopravy z průtahu městem. Podle sčítání dopravy z let 2020 a 2021 jezdí denně nejzatíženějším úsekem přes centrum Znojma 19.000 aut včetně vysokého podílu kamionů. Znojmem prochází hlavní tah od Prahy a Jihlavy směrem do Rakouska a zároveň se zde připojuje hlavní tah od Brna.

Dosud je postavená a funkční pouze severní část obchvatu od jihlavské silnice po mimoúrovňovou křižovatku Únanovská, kterou využívají převážně místní a pro tranzit se nehodí. Navazující část obchvatu je postavená již od roku 2006, ale končí v polích a je potřeba dostavět několik set metrů k suchohrdelské křižovatce. Proti této stavbě však dlouhodobě bojuje znojemský spolek Obchvat a aktuálně se jihomoravský krajský úřad zabývá odvoláním proti územnímu rozhodnutí. Silničáři předpokládají, že budou-li úspěšní stejně jako u již fungující části obchvatu, bude se stavět v letech 2024 až 2026.

Další část, pro kterou chtějí silničáři nyní získat posudek EIA, bude z velké části kopírovat již existující silnici druhé třídy II/412. Bude upravená tak, aby plnohodnotně sloužila jako silnice první třídy, a jsou na ní navrženy i přídatné postranní pruhy, aby unesla předpokládanou intenzitu dopravy. Přestavovat se také bude dobšická estakáda, přes kterou prochází silnice od Brna.

Pro jižní části obchvatu, tedy část od křižovatky s brněnskou silnicí, která bude pokračovat kolem Oblekovic a dále jako obchvat Chvalovic, nechávají silničáři zpracovat technicko-ekonomickou studii, protože platnost posudku EIA již vypršela. První část by se měla stavět v letech 2026 až 2029, obchvat Chvalovic, který bude končit téměř u hranic s Rakouskem, pak v letech 2027 až 2031. O obchvatu Znojma už se přitom hovoří již více než 30 let.

Publikoval: Bc. Karel Geba (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru