Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic bude spolupracovat s městy Most a Louny na projektu VRT

Správa železnic (SŽ) se dohodla s Mostem a Louny na vzájemné spolupráci a výměně informací o přípravě projektu vysokorychlostní železnice VRT Poohří. Na dalším jednání se zástupci obou měst představila SŽ přípravu úseku.

6:18 / 3. června 2022
Správa železnic bude spolupracovat s městy Most a Louny na projektu VRT i

Foto: www.spravazeleznic.cz/vrt/poohri

Vysokorychlostní trať (VRT) Poohří bude vycházet z úseku VRT Podřipsko a spojí hlavní město s Lovosicemi. SŽ trať připravuje jako odbočnou z hlavního ramene Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Budoucí trať zkrátí doby jízd. Nyní trvá cesta z Prahy do Mostu přibližně dvě hodiny. Nově by to mělo být 40 minut.

Moderní železnice přispějí k celospolečenskému rozvoji regionu. Přilákají například další investory, kteří vytvoří nové pracovní příležitosti. Martin Švehlík, ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí, poukazuje na zkušenosti ze zahraničí: „VRT ve Velké Británii, Francii nebo také v Rakousku pomohly zásadně zvýšit konkurenceschopnost tamních regionů. Mostecko bude mít díky dobré dostupnosti hlavního města významný potenciál v mnoha oblastech.“  Výhody z provozu rychlých spojů bude čerpat také Karlovarsko obsluhované vysokorychlostními vlaky díky propojení železničních sítí.

Přípravou vysokorychlostních tratí naplňuje Správa železnic úkoly plynoucí z vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR. Proto veškerá jednání směřuje k samotné realizaci sítě vysokorychlostních železnic. Právě samosprávy totiž představují klíčové partnery přípravy. Na svém posledním jednání navázali zástupci SŽ, statutárního města Most a města Louny spolupráci v oblasti zprostředkování informací. Z této spolupráce vyplývá, že při komunikaci s okolními obcemi budou moci města aktivně vystupovat jako koordinátoři.

Jan Paparega, primátor statutárního města Most, oceňuje aktivitu investora: „Jsem velmi spokojen s dosavadním průběhem příprav vysokorychlostní tratě Poohří ze strany Správy železnic. Společně se zástupci Správy železnic a vedením města Louny jsme se dohodli na seznámení okolních obcí se stavem rozpracovanosti příprav, abychom tak předešli sporům, které se v souvislosti postupem příprav projektu mohou objevit.“

Pavel Janda, starosta města Louny k tomu dodává: „Jak je vidět ve srovnatelných regionech v zahraničí, rychlé vlakové spojení s metropolí může být obrovskou příležitostí nejen pro Louny, ale i pro celý region. Jsem rád, že samosprávy a Správa železnic chtějí spolupracovat.“

Zahájení provozu na VRT Poohří je plánováno kolem roku 2035.

Podrobnosti o přípravě vysokorychlostních tratí jsou k nalezení na webových stránkách Správy železnic.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.spravazeleznic.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru