Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic navrhla v Odoleně Vodě kompenzační opatření kvůli vedení VRT

Správa železnic a město Odolena Voda pravidelně projednávají přípravu vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko, která spojí Prahu s Lovosicemi. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.

16:42 / 24. dubna 2022
Správa železnic navrhla v Odoleně Vodě kompenzační opatření kvůli vedení VRTi

Foto: Profimedia.cz

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík ocenil aktivní přístup města při realizaci projektu: „Dlouhodobě deklarujeme naši snahu o minimalizaci negativních dopadů nových železnic na své okolí. Aktivním přístupem samosprávy je možné navrhnout taková řešení, která mohou život v obcích naopak zkvalitnit. Úpravy veřejných prostranství přiléhajících k VRT jsme díky intenzivní spolupráci s municipalitou mohli navrhnout například v pražských Běchovicích.“

Město Odolena Voda na jednání zpřesnilo své požadavky ohledně vedení VRT v blízkosti přírodní rezervace Vršky pod Špičákem a vrchu Na Skalech. Požaduje například tunelové vedení tratě v těchto lokalitách, které bude rozpracováno ve třech variantách pro zajištění celistvosti rezervace a průchodnosti krajinou. Právě tyto body považuje starostka Odoleny Vody Hana Plecitá za klíčové: „Vítám, že se Správa železnic snaží v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a EIA zapracovat požadavky samospráv a stojí o spolupráci v rámci celého územního řízení.“ Připomínkami města k vedení tratě se budou věnovat mimo jiné projektanti, kteří vzejdou z aktuálně probíhajícího zadávacího řízení na DÚR.

Bezmála 60kilometrový úsek VRT Podřipsko je součástí mezinárodního spojení Prahy s Drážďany. Vznikne na něm také terminál VRT u Roudnice nad Labem, který zvýší dostupnost rychlé dopravy v regionu. Úsek budou využívat vlaky s rychlostí až 320 km/h. Správa železnic předpokládá zahájení prací na podrobné dokumentaci v průběhu letošního roku. Stavba by podle harmonogramu měla začít v roce 2027.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru