Otevřít menu
Doprava dnes
-

U branického nádraží vyroste nová městská čtvrť s vozovnou tramvají i záchytným parkovištěm

Praha plánuje zastavění nevyužité lokality v Braníku v místě stávajícího parkoviště a tramvajové smyčky. Kromě bydlení bude nová městská čtvrť sloužit hlavně jako dopravní uzel. Braník představuje ideální variantu společného projektu Dopravního podniku a Pražské developerské společnosti, jež zajistí také jeho financování.

13:47 / 8. září 2022
U branického nádraží vyroste nová městská čtvrť s vozovnou tramvají i záchytným parkovištěm i

Foto: IPR / Příprava tramvajové trati pro Dvorecký most

Díky svému umístění nabízí vybraná lokalita velmi vysokou atraktivitu v celém Braníku a okolí

Oblast přiléhající k branickému nádraží, městskému okruhu i Modřanské radiále je v současnosti nevyužitým prostorem. Toto místo je však díky dobrému napojení ideální pro vznik nové vozovny pražských tramvají, kterých je s rozvojem tramvajových tratí nedostatek. Pražská developerská společnost (PDS) připraví urbanistickou studii, jejímž cílem bude vytvořit z místa živou čtvrť primárně zaměřenou na přestupní dopravní uzel.

O umístění nové vozovny rozhodlo vlastnictví pozemků hlavním městem či Dopravním podnikem (DPP) a současné také blízká návaznost na již existující tramvajovou trať. Nejzásadnější potom bylo kritérium provozní. To znamená, že nová vozovna musí zajistit navýšení kapacity a zároveň zkrátit časy potřebné pro výjezdy a zpětné zátahy z tratí. Na základě daných parametrů byly původně vytipovány dvě lokality, tj. oblast Libuše a Braníku. Avšak z podrobnějších průzkumů bylo zřejmé, že nejvhodnějším místem pro novou vozovnu bude právě lokalita Nádraží Braník.

„Díky svému umístění nabízí vybraná lokalita velmi vysokou atraktivitu v celém Braníku a okolí, a tedy i výzvu pro architektonicko-urbanistické zpracování. Finální rozsah proměny lokality bude stanoven postupně, avšak prioritní bude zaměření na oblast přestupního uzlu, které má mít multifunkční využití. Pozemky má ve správě PDS, která již provedla prvotní technická prověření a konzultovala s DPP možnosti umístění vozovny, za podmínky, že budou zachovány plochy také pro městskou bytovou výstavbu,“ objasnil Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Nové možnosti poskytne Dvorecký most

V souvislosti s rozvojem tramvajových tratí roste potřeba nových vozoven. Branická lokalita je pro nájezdové trasy pokrývající jih Prahy výhodná z několika hledisek, ať už se jedná o probíhající stavbu tramvajové trati do Libuše včetně jejího prodloužení do Nových Dvorů, nebo plánovanou tramvajovou trat do Komořan či prodloužení tramvaje z Holyně do Slivence.

„Vzhledem k intenzivnímu rozvoji tramvajové sítě, který se v posledních desetiletích odehrával zejména v jižní části města, musíme posílit parkovací kapacity pro tramvaje, aby nesmyslně nejezdily mnoho kilometrů přes celé město, pro zajištění prvních a posledních denních spojů. Lokalita v Braníku bude mít tu výhodu, že se tramvaje díky novému Dvoreckému mostu snadno dostanou jak do Modřan, tak na Barrandov a do Slivence. Právě jižní sektor město má nejdelší zátahy do vozoven, který se díky prodlužováním tramvajových tratí ještě prodlouží, čímž by noční zátah reálně nastával už v čase výjezdu ranních tramvají. Díky tomu, že zde pozemky vlastní Praha a Dopravní podnik, máme také možnost zde mimo technického zázemí pro tramvaje vytvořit i městské bydlení,“ poznamenal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Podle Scheinherra se s počátkem stavby Dvoreckého mostu nabízí nová spojení mezi oběma břehy v jižní části Prahy. „O to více se zvyšuje dosah této vozovny pro provoz tramvají také na levém břehu Vltavy. Tím by došlo ke zkrácení mnohakilometrových nájezdů na linky jezdící do Modřan z vozovny Pankrác a také by se vyřešil problém dlouhodobě přetížené vozovny Motol,“ doplnil.

Vznik nové vozovny vychází ze Strategického plánu hlavního města Prahy a Strategie rozvoje tramvajových tratí. „Město si nemůže dovolit plýtvat prostorem a stavět vozovny na polích. Navíc právě takto vzdálené lokality jsou z hlediska provozu nevýhodné, neboť musí najíždět dlouhé kilometry do samotných vozoven, což znamená vysoké náklady pro Prahu. Naším cílem je navíc vytvářet město krátkých vzdáleností a stavět infrastrukturní stavby na místě, kde budou dostupné i další funkce. I proto je vhodné tento projekt tvořit dohromady mezi PDS a DPP. Lokalita totiž svou pozicí v napojení na Městský okruh, vlak a tramvaj, nabízí velký potenciál,“ zdůrazňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

V rámci studie bude prověřeno napojení sítí a kolejí, stejně tak umístění P+R parkoviště, odstav autobusů, tramvajová smyčka, vazby na vlak i další druhy veřejné dopravy. Výzkum se zaměří rovněž na prostor pro obytné domy a administrativní budovy. Zahrne také návrh veřejného prostoru a jeho propojení na pěší stezky a cyklistické trasy. Samozřejmou součást projektu tvoří hospodaření s dešťovou vodou, orientace se na veškeré výzvy spojené s energetickou soběstačností včetně dalších nároků na udržitelný rozvoj i posouzení protipovodňové ochrany, v neposlední řadě pak též návrhy dalších opatření.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru