Otevřít menu
Doprava dnes
-

Uskutečnila se tisková konference SŽ k přípravě VRT v Olomouckém kraji

Na Krajském úřadě v Olomouci ve 12 hodin proběhla tisková konference Správy železnic k aktuálnímu stavu příprav projekčních prací na vysokorychlostní trati v Olomouckém kraji. Ze zástupců SŽ vystoupil ředitel odboru přípravy VRT Martin Švehlík. Doplnil ho generální ředitel AFRY pro ČR/SR Ivo Šimek, jenž nastínil budoucí přípravu VRT v tomto kraji.

13:21 / 7. dubna 2022
Uskutečnila se tisková konference SŽ k přípravě VRT v Olomouckém krajii

Foto: SŽ

Správa železnic společně s projektanty společnosti AFRY dnes představila dosavadní stav prací na dokumentaci pro úsek VRT Moravská brána I v Olomouckém kraji. Zástupci jak SŽ, tak společnosti AFRY prezentovali přínosy vysokorychlostních tratí (VRT) pro region a způsob projednání záměru v dotčených krajských obcích.

„S návštěvou obcí jsme začali ve výrazném předstihu, tedy v době, kdy byl k dispozici pouze základní návrh tratě ze studie proveditelnosti. Nyní postupujeme do další fáze, kdy můžeme diskutovat o konkrétních opatřeních na ochranu obyvatel nebo životního prostředí,“ pronesl ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík. Ten navíc považuje spolupráci se samosprávami za klíčovou. Na podrobnější dokumentaci pro územní rozhodnutí pracuje Správa železnic s AFRY od počátku letošního roku.

VRT Moravská brána I je prvním úsekem, na kterém Správa železnic zvažuje využití moderních nástrojů k prezentaci prací veřejnosti, jako je například interaktivní 3D model analogický videohernímu světu. Videa vytvořená na základě této technologie mohou efektivně ilustrovat citlivé zasazení tratí do krajiny.

AFRY je mezinárodní společnost působící v oblasti projekčně-inženýrských služeb a architektury. Podle generálního ředitele společnosti pro ČR/SR Iva Šimka využívají projektanti zkušenosti ze zahraničí: „Máme znalosti z projektů rychlých spojení z Německa, Švýcarska a Skandinávie. Pro komunikaci s veřejností chceme využít inovativní a efektivní způsob přenosu informací mezi projektovým týmem, investorem i místními. Půjde o 3D zpracování tratě, GIS portál a transparentní a otevřenou diskuzi s veřejností.“ Investor i dodavatel také klade důraz na udržitelná technická řešení.

„Naším cílem je přinést do ČR to, co nabízíme jinde ve světě. Využíváme technologii založenou na videoherní platformě Unreal Engine, která umožňuje projektová data zobrazit zcela realisticky. Je to nástroj nové generace, který je v projektování infrastrukturních akcí v ČR průlomový. Na rozdíl od předdefinovaných ukázek prací formou vizualizací a animací vytváříme skutečné digitální dvojče celého úseku tratě o rozloze 200 km2,“ doplňuje možnosti 3D modelu Ivo Šimek, generální ředitel AFRY pro ČR/SR.

Úsek mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě projektuje právě firma AFRY s dalšími mezinárodními dodavateli. Dokumentace pro územní rozhodnutí by měla být hotová v příštím roce. Práce budou pravidelně projednávány se všemi partnery přípravy v regionu.

Autor článku: Bc. Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru