Otevřít menu
Doprava dnes
-

Úspěch dceřiné společnosti VUZ Slovakia! Získala klíčové akreditace DeBo

Slovenská dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. úspěšně splnila všechny podmínky akreditačního procesu a stala se držitelem osvědčení o akreditaci č. P-058. Díky tomu může nyní společnost nabízet také služby akreditovaného subjektu DeBo pro Slovenskou republiku.

11:52 / 18. srpna 2022
Úspěch dceřiné společnosti VUZ Slovakia! Získala klíčové akreditace DeBoi

Foto: Ilustrační fotka VUZ Slovakia (zdroj: railjournal.com).

V rámci akreditace č. P-058 je společnosti VUZ Slovakia, s.r.o. umožněno ověřování shody výrobků Evropského železničního systému se slovenskými národními předpisy. Co se služeb certifikačního orgánu ECM pro území Evropské unie týče, tak sem patří certifikace systému údržby a funkcí údržby kolejových vozidel. „Jsem rád, že expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. na slovenský trh je úspěšně dovršena,“ těší Ing. Miroslava Klicha, jednatele a výkonného ředitele VUZ Slovakia, s.r.o. 

Společnosti se otevírají nové obzory. „Mezi zákazníky skupiny VUZ se nyní nově zařadí i železniční dopravci, respektive všechny subjekty zodpovědné za údržbu železničních kolejových vozidel, kteří potřebují získat osvědčení pro svůj systém údržby. To jim umožní deklarovat bezpečný a provozuschopný stav přidělených železničních vozidel, který jsme schopni ověřovat na území celé Evropské unie,“ upozorňuje Miroslav Klich.

Další kroky? Prosadit se nejen ve střední Evropě

Nově rozšířené portfolio skupiny VUZ tímto ještě více posiluje roli VUZ, a.s., jako evropského lídra v železničním zkušebnictví a certifikaci v železniční dopravě. Současně je dalším krokem k naplnění vize být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejen ve středoevropském regionu, a nejen na železnici.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

 

Publikoval: Filip Červinka (Zdroj: TZ VÚZ)

zpět na články

inzerce

nahoru