Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Brně byla zahájena stavba další části Velkého městského okruhu

ŘSD ČR zahájilo další stavbu na Velkém městském okruhu v Brně. Výsledkem projektu bude především větší plynulost a vyšší bezpečnost silničního provozu v městské části Pisárky.

7:32 / 12. dubna 2023
V Brně byla zahájena stavba další části Velkého městského okruhui

Foto: Realizace projektu by měla být dokončena během příštího roku. Zdroj: MD ČR

11. dubna 2023 zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) stavbu I/42 VMO Bauerova v Brně. Tato stavba dotvoří jihozápadní segment trasy VMO (Velkého městského okruhu).

Cíl stavby

Cílem stavby I/42 VMO Bauerova je zejména úprava současných nedostatků v dopravním řešení VMO. Realizace projektu úzce souvisí s přípravou na novou dopravní situaci v souvislosti s dostavbou akce VMO Žabovřeská, ale také s chystanou výstavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra. Stavba by totiž měla výrazně zlepšit dopravní obsluhu přilehlého území a okolních areálů.

„Silnice I/42 je v místě sice aktuálně ve čtyřpruhovém uspořádání, ovšem bez středních dělících prvků, které budou doplněny. Další závadou je téměř neomezený přístup z parkovacích ploch podél Brněnského výstaviště či úrovňové přechody pro chodce. V místě přitom projede téměř 17 tisíc vozidel denně. Často zde tak dochází k tvorbě kolon a kolizním situacím. V rámci stavby proto budou zrušena úrovňová křížení a dojde k vybudování dvou nových lávek. Místní a pěší doprava bude díky tomu vedena mimo samotný Velký městský okruh. Jedná se již o čtvrtou stavbu VMO, kterou v Brně aktuálně realizujeme. Všechny tyto stavby, tedy Žabovřeskou, Rokytovu, Tomkovo náměstí i Bauerovu zprovozníme již v příštím roce, což přispěje k výraznému zlepšení dopravní situace v Brně,“ sdělil při zahájení stavby Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Na budování stavby I/42 Bauerova v Brně jsou napojeny i další stavby v okolí okruhu. „Součástí je i výstavba obslužné komunikace pro městskou hromadnou dopravu a parkovacích ploch, které budou sloužit pro návštěvníky koupaliště Riviéra, výstaviště i multifunkční haly. S projektem VMO Bauerova souvisejí i další stavby v blízkém okolí. Jedná se například o tramvajovou smyčku Lipová, už zmíněnou halu nebo protipovodňová opatření na řece Svratce. Souběh tolika projektů je náročný, ale prozatím se nám daří všechny činnosti koordinovat tak, aby nebyla omezení větší, než je nezbytné. Vážím si také úspěšné a bezproblémové spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, díky které se nám daří postupně stavět důležité úseky velkého městského okruhu,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Realizace stavby I/42 Bauerova o délce 0,9 km vyjde dle smlouvy na 549 milionu Kč bez DPH. V projektu je zahrnuto 50 stavebních objektů.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: MD ČR)

V Brně byla zahájena stavba další části Velkého městského okruhu Foto: Stavba I/42 VMO Bauerova dotváří jihozápadní segment trasy VMO. Zdroj: MD ČR.
zpět na články

inzerce

nahoru