Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Roudnici nad Labem vznikne přístaviště pro rekreační lodě

Výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla návštěvníků města zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v lokalitě Bezděkov, nedaleko centra města Roudnice nad Labem. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit vodu či čerpat elektřinu. Takové místo v oblasti doposud chybělo.

17:11 / 3. září 2022
V Roudnici nad Labem vznikne přístaviště pro rekreační loděi

Foto: www.rvccr.cz

Projekt tvoří součást programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) dlouhodobě realizuje.

Molo o délce 75 metrů spojí s břehem dvě ocelové lávky. Ty umožní bezbariérový přístup. V kójích mezi osmi šikmými výložníky vznikne prostor pro vyvázání až 15 rekreačních plavidel. Čtyři odběrné sloupky potom zajistí čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání třeba přes noc.

„Rekreační plavba jako forma užívání volného času je rok od roku oblíbenější a lidé rádi poznávají krásy české krajiny z paluby malých plavidel. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i klidně přečkat noc,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR, které je také investorem a provozovatelem přístaviště a dále dodal: „V Ústeckém kraji letos zahájíme výstavbu ještě dalších přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústí nad Labem – Brné a ve Štětí. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíbeným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava.“

Roudnické molo je na rozdíl od jiných labských a vltavských přístavišť konstruováno jako pevné. Důvodem je jeho umístění. Stojí totiž v krátké vzdálenosti proti proudu nad jezem, kde hladina vody téměř nekolísá. Při povodních pak bude částečně případně zcela zatopeno. Pro tyto mimořádné události je ale molo konstrukčně přizpůsobeno, například sklopením výložníků, demontovatelným zábradlím lávek či dalšími konstrukčními prvky tak, aby netvořilo překážku proudící vodě.

Stavbu zakládá 34 svislých nosných ocelových sloupců ukotvených do říčního dna přes železobetonové piloty. „Realizace pilotového založení, které je již hotové, byla složitá, protože musela proběhnout z pracovního soulodí ukotveného na vodě. Na soulodí se musela v přístavu Mělník nalodit veškerá technologie pro vrtání pilot. Navíc vrtání komplikoval výskyt silné vrstvy pevných jílů pod kamenným záhozem, po které v šikmo nakloněném břehu korunka vrtáku sjížděla mimo vytyčenou osu piloty a náběh vrtáni se musel u každé piloty několikrát opakovat,“ uvedl Jan Zeman, vedoucí projektu.

Stavba přístaviště dočasně přechodně omezuje pohyb na přilehlé cyklostezce, která je v případě prací na břehu vedena objízdnou trasou. Objížďka odklání cyklostezku na městskou komunikaci v ul. Sladkovského. K obnovení provozu na původní cyklostezce by mělo dojít po dokončení přístaviště, tedy do jara 2023.

Náklady na stavbu, kterou prování společnost Metrostav, a.s., činí 32,4 mil. Kč bez DPH; hrazeny budou ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: www.rvccr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru