Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ve vnitrozemské plavbě by mohly přibýt dvě nové kvalifikované profese!

Jedná se o nové pozice odborníka na přepravu cestujících a odborníka na zkapalněný zemní plyn. Počítá s tím vládní novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně. Poslanci ji dnes propustili do dalšího kola projednávání. Novela přebírá do českého zákona ustanovení nových evropských směrnic.

21:24 / 2. června 2022
Ve vnitrozemské plavbě by mohly přibýt dvě nové kvalifikované profese!i

Foto: Ilustrační foto (Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR).

Upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona. Odborník na přepravu cestujících bude působit na plavidlech určených k přepravě více než 12 cestujících. Bude pomáhat cestujícím při ochraně jejich práv, bude pomáhat osobám se zdravotním postižením a bude vykonávat činnosti související s ochranou cestujících.

Odborník na zkapalněný zemní plyn bude působit na větších lodích s výjimkou rekreačních, které jako pohon využívají zkapalněný zemní plyn. Bude mít na starosti kontrolu pohonné soustavy a čerpání plynu. Odborníkem na zkapalněný zemní plyn bude muset být vůdce každého takového plavidla. Oba tyto druhy odborníků budou muset mít oprávnění. Státní plavební správa povede informační systém, v němž budou tito odborníci evidovaní.

Zúžené oprávnění se bude vztahovat pouze na tuzemské vodní cesty


Vláda uvádí, že nynější vnitrostátní právní úprava upravuje požadavky na vůdce lodí s posádkou sice v souladu s unijní úpravou, ovšem s unijní úpravou již dnes překonanou směrnicí z roku 2017. Tato evropská směrnice upravující kvalifikace má obecně za cíl zvýšit přitažlivost povolání lodníků, má jim usnadnit pracovní mobilitu po zemích EU a snížit s tím související administrativu. Pokud by Česko navrhovanou úpravu nepřijalo, znamenalo by to podle vlády zásadní omezení mobility a konkurenceschopnosti českých profesionálních posádek lodí ve vnitrozemské dopravě napříč celou EU.

Zákon rozliší dva druhy oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, a to oprávnění plné a oprávnění zúžené. Zúžené oprávnění se bude vztahovat pouze na tuzemské vodní cesty a na vybrané případy. Plné oprávnění se bude vztahovat na plavbu na vodních cestách v EU a případně i jiných státech. Zákon upravuje i podmínky způsobilosti vůdce malých nebo rekreačních pravidel. Část pravidel přenáší z dosavadních vyhlášek právě do zákona. Rekreačním plavidlem je plavidlo pro rekreační účely o délce trupu od 2,5 do 24 metrů.

Provozovatel plavidla nebo jeho vůdce budou povinni na výzvu plavebního úřadu, policie nebo celníků předložit těmto orgánům lodní listiny.

 

Publikoval: Petr Dejnožka (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru