Otevřít menu
Doprava dnes
-

Odborné články

-
Zrychlení spojení Praha–Mnichov 2
9:00 / 28. prosince 2022

Zrychlení spojení Praha–Mnichov 2

Návrh zrychlení spojení Praha–Mnichov, zpracovaný se zahraničními kolegy pro BEG (Bayerische Eisenbahn Gesellschaft), leží již nějakou dobu ve skříni. Jeho závěry naštěstí nezapadly, promítly se do zadání Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN.

více

DOKONČENÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU V PRAZE, zahájení konkrétní investorské přípravy
9:00 / 21. prosince 2022

DOKONČENÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU V PRAZE, zahájení konkrétní investorské přípravy

Hlavní město Praha již několik desítek let buduje svůj dopravní systém pro automobilovou dopravu. Postupným vývojem v jednotlivých územních plánech posledního půlstoletí je s různými modifikacemi naplňován historický koncept Základního komunikačního systému, jehož počátek lze vysledovat již v 70. letech 20. století.

více

Květena Tetínských skal a optimalizace trati Karlštejn–Beroun
9:00 / 14. prosince 2022

Květena Tetínských skal a optimalizace trati Karlštejn–Beroun

Pro stavbu „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ jsme na středisku 211 životního prostředí zpracovávali „Přírodovědný průzkum“.

více

inzerce
BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice
9:00 / 7. prosince 2022

BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice

Jak již název napovídá, úkolem bylo vymodelování skutečného provedení již postavených Ejpovických tunelů. Jednotlivé stavební objekty byly rozděleny mezi SUDOP PRAHA a Metrostav.

více

Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy–Koterov
9:00 / 30. listopadu 2022

Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy–Koterov

Projekt zárodku silničního tunelu

více

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží
9:00 / 23. listopadu 2022

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží

Stavební zásahy řešené v tomto projektu se zaměřují na kompletní rekonstrukci nástupiště č. 5 až 7 včetně přístřešků a vybudování výstupu ze severního podchodu směrem k ulici Seifertova.

více

Tvorba metodického pokynu pro projektování systému ERTMS/ETCS
9:00 / 16. listopadu 2022

Tvorba metodického pokynu pro projektování systému ERTMS/ETCS

Při projednání přípravy staveb se otevřela celá řada otázek, na které nebylo jednoduché najít odpověď. Proto byla vypsána zakázka na zpracování „metodického pokynu“ a její zpracování na základě uzavřené SOD zajistilo stř. 208 SUDOPU PRAHA.

více

Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory
9:00 / 9. listopadu 2022

Železniční stanice Čelákovice. Výpravní budova a přilehlé prostory

Modernizace železniční stanice Čelákovice je komplexní a rozsáhlý projekt, na němž spolupracovaly společnosti SUDOP, SŽDC a mmcité+.

více

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina
9:00 / 2. listopadu 2022

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Světec a spínací stanice Bílina

Titul Česká dopravní stavba a technologie 2018

více

Nový železniční most přes vodní nádrž Orlík. Inženýrskogeologický průzkum
9:00 / 26. října 2022

Nový železniční most přes vodní nádrž Orlík. Inženýrskogeologický průzkum

Železniční most uvedený do provozu v roce 1889 na trati Tábor–Písek v km 41,791 přes vodní nádrž Orlík je na základě znaleckého posudku nutné nahradit novou mostní konstrukcí. Následující text poskytuje základní informace o provedeném inženýrskogeologickém průzkumu.

více

inzerce

inzerce

nahoru