Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nové materiály a postupy užité při stavbě silnic přináší jejich uživatelům větší bezpečnost a pohodlí

Stavba silnice se jako proces neustále mění a vyvíjí. Díky moderním materiálům a inovativním postupům dochází ke zvýšení kvality, zlepšení bezpečnosti i zkrácení doby výstavby. Pojďme se podívat na některé z nejnovějších materiálů a postupů používaných při stavbě komunikací v České republice.

8:00 / 2. května 2023
Nové materiály a postupy užité při stavbě silnic přináší  jejich uživatelům  větší bezpečnost a pohodlí i

Foto: www.mdcr.cz

Relativně novou technologií je využití takzvaného "inteligentního betonu" schopného monitorovat svůj stav a přizpůsobit se teplotním změnám v okolním prostředí, zatížení či vibracím. Beton totiž funguje jako senzor, který měří napětí, tlak a teplotu, což umožňuje reagovat na změny, zlepšovat jeho výkon a prodloužit životnost. Tím, že se betonový blok chová jako čidlo, odpadá nutnost narušit jeho celistvost zaváděním některého z klasických typů senzorů snímajících mechanické napětí.

K inovativním způsobům patří také výstavba silnic pomocí recyklovaných materiálů. V dopravním stavitelství představují obnovitelné zdroje a materiály nezbytný předpoklad pro trvale udržitelný rozvoj budování dopravních cest. Navíc, používání materiálů nových se z ekonomického a ekologického hlediska stává neúnosným.

Aplikace takzvaných recyklátů do stavebního postupu se řídí přísnými pravidly. Ta zajistí vyhovující technické parametry a zároveň zaručí minimální zatížení životního prostředí, přičemž vlastnosti zrecyklovaných surovin musí odpovídat nebo dokonce převyšovat vlastnosti materiálů nových.

Do násypů těles a podkladových či základových vrstev se tak používají převážně různé strusky, těžební odpad, slévárenský písek, beton, stavební a demoliční odpad rozdrcený na různě hrubé části. Ty nejjemnější nalézají uplatnění při zásypu inženýrských sítí, obsypu kabelů nebo vodovodních a kanalizačních řadů.

Další, neméně zajímavou možností, je používání speciálních polymerových materiálů, které oproti těm tradičním přinášejí mnoho výhod. Kromě toho, že jsou recyklovatelné, pevné a odolné proti poškození i vůči povětrnostním vlivům, mají vynikající vlastnosti, jež umožňují, aby vozovky zůstávaly v dobrém stavu i při intenzivním zatížení. Velmi snadno se instalují, a tak umožňují rychlejší výstavbu komunikační sítě, což snižuje časové a finanční nároky výstavby a zlepšuje dopravní situaci v dané oblasti.

A že jde vývoj neustále kupředu dokazují vědci, kteří v souladu s enviromentálními zásadami pracují na vývoji bezemisních silnic. Ty by měly výrazně snížit emise oxidu uhličitého. Jejich princip spočívá v pokrytí jízdních pruhů speciálními solárními panely, které budou produkovat elektřinu a sloužit jako zdroj energie pro elektrická vozidla. Bezemisní komunikace potom umožní plynulejší přechod k čistějšímu provozu, a tedy ke snižování zatížení životního prostředí.

Investice do vývoje a výzkumu moderních materiálů a postupů pro potřeby výstavby silnic se zcela jistě vyplatí, protože díky nim lze dosáhnout delší životnosti a odolnosti vůči vlivům počasí a provozu, nižších nákladů na provoz, rychlejší výstavby, menšího rizika poškození vozidel a vzniku nehod, snadnější údržby snížením počtu nutných oprav a konečně ekologické udržitelnosti.

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru