Otevřít menu
Doprava dnes
-

Tiráž

DopravaDnes.cz, odborný měsíčník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku

Vydává ICING s.r.o., Zubrnická 845/3, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 04561228, DIČ: CZ04561228, tel.: 776 577 694; email: info@dopravadnes.cz; www.DopravaDnes.cz; Evidenční číslo: MK ČR E 24 227

Redakce: Bc. Filip Červinka, tel.: +420 775 684 227; Jakub Cimburek, tel.: +420 773 988 983; Mgr. Petr Dejnožka, tel.: +420 773 940 510; email: redaktor@dopravadnes.cz

Inzertní oddělení: Mgr. Petr Dejnožka, tel.: +420 773 940 510; email: redaktor@dopravadnes.cz

Zaměření časopisu: Dopravní politika / Dopravní a liniové stavby / Logistika, spedice / Silniční doprava / Železniční doprava / Vnitrozemská plavba / Letecká doprava / Doručovací a záilkové služby / Informatika / Finanční služby / Infrastruktura / Oborové veletrhy a výstavy

inzerce
nahoru