Otevřít menu
Doprava dnes
-

Tiráž

DopravaDnes.cz, odborný měsíčník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku

Vydává Creative Dreamers Production s.r.o., Pod Strojírnami 636/15, 190 00 Praha 9, IČ: 07914610, DIČ: CZ07914610, tel.: 736 735 980; email: info@dopravadnes.cz; www.DopravaDnes.cz; Evidenční číslo: MK ČR E 24 227

Redakce: Mgr. Petr Dejnožka, tel.: +420 773 940 510; email: redaktor@dopravadnes.cz

Inzertní oddělení: Mgr. Petr Dejnožka, tel.: +420 773 940 510; email: redaktor@dopravadnes.cz

Zaměření časopisu: Dopravní politika / Dopravní a liniové stavby / Logistika, spedice / Silniční doprava / Železniční doprava / Vnitrozemská plavba / Letecká doprava / Doručovací a záilkové služby / Informatika / Finanční služby / Infrastruktura / Oborové veletrhy a výstavy

inzerce
nahoru