Otevřít menu
Doprava dnes
-

Odborné články

-
Most na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu
9:00 / 25. ledna 2023

Most na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu

Ve středu 27. dubna 2020 proběhla montáž ocelové nosné konstrukce nového zdvižného mostu přes plavební kanál ve Vraňanech. V úterý 5. května 2020 pak stavaři osadili nový železniční most přes Vraňansko-hořínský kanál v Lužci nad Vltavou.

více

Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany
9:00 / 18. ledna 2023

Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo zahájení předání staveniště mezi stavebníkem Správou železnic, Stavební správa západ a zhotovitelem, Sdružením „Mstětice–Vysočany“, jehož účastníky jsou firmy Subterra, OHL ŽS, EUROVIA CS a Elektrizace železnic Praha.

více

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov
9:00 / 11. ledna 2023

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov

Stavba „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ je součástí staveb na podkrušnohorské železniční trati Ústí nad Labem – Cheb. V cílovém stavu dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 135 km/h pro klasické vlakové soupravy.

více

inzerce
Zvláštní ocenění vedení společnosti v soutěži Projekt roku 2019
9:00 / 4. ledna 2023

Zvláštní ocenění vedení společnosti v soutěži Projekt roku 2019

Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech - záměr projektu stavby

více

Zrychlení spojení Praha–Mnichov 2
9:00 / 28. prosince 2022

Zrychlení spojení Praha–Mnichov 2

Návrh zrychlení spojení Praha–Mnichov, zpracovaný se zahraničními kolegy pro BEG (Bayerische Eisenbahn Gesellschaft), leží již nějakou dobu ve skříni. Jeho závěry naštěstí nezapadly, promítly se do zadání Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN.

více

DOKONČENÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU V PRAZE, zahájení konkrétní investorské přípravy
9:00 / 21. prosince 2022

DOKONČENÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU V PRAZE, zahájení konkrétní investorské přípravy

Hlavní město Praha již několik desítek let buduje svůj dopravní systém pro automobilovou dopravu. Postupným vývojem v jednotlivých územních plánech posledního půlstoletí je s různými modifikacemi naplňován historický koncept Základního komunikačního systému, jehož počátek lze vysledovat již v 70. letech 20. století.

více

Květena Tetínských skal a optimalizace trati Karlštejn–Beroun
9:00 / 14. prosince 2022

Květena Tetínských skal a optimalizace trati Karlštejn–Beroun

Pro stavbu „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ jsme na středisku 211 životního prostředí zpracovávali „Přírodovědný průzkum“.

více

BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice
9:00 / 7. prosince 2022

BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice

Jak již název napovídá, úkolem bylo vymodelování skutečného provedení již postavených Ejpovických tunelů. Jednotlivé stavební objekty byly rozděleny mezi SUDOP PRAHA a Metrostav.

více

Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy–Koterov
9:00 / 30. listopadu 2022

Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy–Koterov

Projekt zárodku silničního tunelu

více

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží
9:00 / 23. listopadu 2022

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží

Stavební zásahy řešené v tomto projektu se zaměřují na kompletní rekonstrukci nástupiště č. 5 až 7 včetně přístřešků a vybudování výstupu ze severního podchodu směrem k ulici Seifertova.

více

inzerce

inzerce

nahoru