Otevřít menu
Doprava dnes
-

BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice

Jak již název napovídá, úkolem bylo vymodelování skutečného provedení již postavených Ejpovických tunelů. Jednotlivé stavební objekty byly rozděleny mezi SUDOP PRAHA a Metrostav.

9:00 / 7. prosince 2022
BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice

Firma Metrostav se zhostila modelování portálů, tubusů jižního a severního tunelu, osmi propojek a spojovacího tunelu mezi šestou propojkou a energocentrem. Dále měl Metrostav za úkol správu dat a finální sestavení BIM modelu.

Za SUDOP PRAHA převzalo vymodelování ostatních profesí (mimo kolejí a komunikací) středisko 206 – architektury a pozemních staveb, Ing. Ondřej Kafka a Ing. Rostislav Husek. Jednalo se o stavební objekty a provozní soubory železničního sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie, pilotové stěny, trakční vedení, pozemní objekt energocentra včetně vnitřní vzduchotechniky a veškerého vybavení portálů, tunelů a propojek (kabelové chráničky, odvodnění, šachty, madla, podlahy, kabelové kanály…).

Stavební objekty pevné jízdní dráhy, kolejového svršku a spodku převzalo středisko 201– železničních tratí a uzlů, Ing. Tomáš Babica. Stavební objekty komunikací a přejezdů převzalo středisko Plzeň, Ing. Peter Vališ, Ing. Lukáš Szabó.

Ze softwarů byly při modelování Ejpovického tunelu na straně Metrostavu použity produkty firmy Autodesk: Revit – formát dwg a Navisworks na prohlížení výsledného modelu. Na straně SUDOPU byl použit produkt firmy Bentley MicroStation – formát dgn. Pro uložení souborů byl zvolen produkt firmy Microsoft SharePoint, kam byly průběžně ukládány pracovní verze jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

Při projednání s investorem a jednotlivými správci se jako problém ukázal způsob, jakým se bude model zobrazovat. Vzhledem k tomu, že správce zajímá, jaké jsou chráničky a šachty pod povrchem železničního svršku/spodku, případně průchody podlahou v objektu, propojky… a zobrazení typu „drátový model“ je pro ně nepřehledný, tak by výsledkem měl být průhledný model jednotlivých tubusů tunelů a propojek s neprůhlednými jednotlivými vedeními (zobrazení „hladké“).

Při modelování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů se vzhledem k výkonům počítače ukázalo jako nejvíce náročné modelování jednotlivých chrániček, rozvodů GSM a potrubních vedení, které procházejí celým 4,5 km dlouhým tunelem. I když je vymodelování takovéhoto vedení jednoduché, pomocí vytažení objektu (kružnice) po křivce, většinou to znamenalo zásek počítače. Vzhledem k tomuto faktu se v rámci odevzdání přistoupilo k rozdělení modelu na devět úseků. Model bude ještě po vyjádření investora doplněn o negrafické informace a propojení s tištěnou dokumentací.

Autor: Rostislav Husek (Archiv: SUDOP PRAHA)

Foto archiv METROSTAV

BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice . BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice . BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice . BIM model skutečného provedení tunelů Ejpovice .
zpět na články

inzerce

nahoru