Otevřít menu
Doprava dnes
-

Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku

V době, kdy je světelné signalizační zařízení na křižovatce mimo provoz, řídí dopravu na křižovatce policista. Dodržování jejich pokynů snižuje nebezpečí vzniku kolizí hrozících nejen řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Pokyny policisty jsou dokonce nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům. Znáte je?

8:00 / 17. března 2023
Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatkui

Foto: „Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zádům policisty. (zdroj: www.policie.cz)

Situace, kdy křižovatku řídí policista, představují pro mnoho řidičů často neřešitelný rébus. Víte, co v takovém případě dělat? Kam a kudy jet?

Předně, nezastavujte až u policisty. Zastavte před hranicí křižovatky, kterou vyznačuje tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Pokud takováto vodorovná dopravní značka na křižovatce není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.

Pokyny paží a postoj policisty sledujte pozorně. K řízení provozu může policista používat také směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou. Mějte na paměti, že za porušení pokynu „Stůj!“ hrozí stejný postih jako při jízdě na červenou.

Kromě policisty může provoz na křižovatce řídit rovněž vojenský policista či příslušník vojenské pořádkové služby; dále též strážník obecní policie, není-li řízení zabezpečeno policií a provoz vyžaduje usměrňování; ale i ale i příslušník hasičského záchranného sboru při řešení mimořádné události.

Pokyny policisty řídícího dopravu na křižovatce fungují v podstatě jako semafor:

Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo. Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě.

Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“. Tento pokyn platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo. Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.

Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.

Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“.

Zpravidla nejtěžším postojem je pro řidiče tzv. trojstranná uzávěra. Jedná se o postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“. Tehdy pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku platí povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“. Pokyn „Volno“ potom platí pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně platí pokyn „Volno“ pro řidiče přijíždějící k čelu policisty, a však pouze tehdy, odbočuje-li jen vpravo. Za těchto okolností mohou chodci přecházet jen za zády policisty.

Pokud si tato pravidla nezapamatujete, nevadí. Raději zastavte nebo stůjte a počkejte, až vám policista dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě. Sami policisté upozorňují na to, že pokud řidič nezná tato pravidla pro řízení křižovatky, je vždy lepší zastavit.

 

Autor: Dagmar Lánská (zdroj: www.policie.cz)

Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku Foto: „Pozor!“ pro všechny řidiče. (zdroj: www.policie.cz). Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku Foto: „Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty. (zdroj: www.policie.cz). Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku Foto: Trojstranná uzávěra (zdroj: www.policie.cz). Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku Foto: „Zpomalit jízdu!“ (zdroj: www.policie.cz). Čelem, zády, bokem. Stát nebo jet? Řada řidičů netuší, co znamenají pokyny policistů řídících křižovatku Foto: „Zrychlit jízdu!“ (zdroj: www.policie.cz).
zpět na články

inzerce

nahoru