Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ekodukty

Vypadá to jako tunel, ale není to tunel. A ani most to není. Co je to? Ekodukt. V poměru k délce české dálniční sítě jich můžeme při svých tuzemských cestách potkat relativně hodně. Máme jich mnohem více, než většina evropských zemí. První vznikl před třemi lety.

8:00 / 5. července 2022
Ekoduktyi

Foto: Ekodukt Dolní Újezd (zdroj: ceskedalnice.cz)

Ekodukt slouží k bezpečnému přechodu zvěře přes dálnice či rychlostní silnice. Jedná se o speciální mostní objekt tunelového typu umístěné do migračního koridoru zvěře. Účel takzvaného přesypaného mostu tedy spočívá v omezí rizika srážky vozidel s přebíhající zvěří, jež by se měla po ekoduktu naučit přecházet.

Ekodukt tvoří mostní nebo tunelová konstrukce. Součástí stavby je znovu obnovený původní teréne a vysázené  rostliny. Důležité je, aby byl přes veškeré stavební úpravy zajištěn přirozený vzhled migrační trasy.

Proč se ekodukty staví jen na dálnicích a rychlostních komunikacích?

Hlavním důvodem je šířka vozovky. Ta totiž mnohdy představuje pro zvěř nepřekonatelnou překážku, ba dokonce barieru, která zabraňuje přesunu zvěře. Nemožnost migrace, a tím vlastně propojování území, potom způsobí rozpad lokální krajiny na malé části a separaci. Následkem izolace místních živočichů se zhoršuje jednak jejich zdravotní stav, ale i kvalita prostředí. Znemožnění pohybu ohrožuje populaci mnoha živočišných druhů a způsobuje úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů.

Jako ekodukty se zpravidla označují nadchody, jenž ke svým cestám využívá více druhů živočichů, zejména těch adaptovaných na život v blízkosti lidských obydlí (prase divoké, srnec, zajíc nebo kunovité šelmy).

K prostupnosti krajiny však po drobných úpravách mohou sloužit i další migrační objekty stavěné primárně z jiných důvodů, především při překlenování údolí či jako mostní estakády v záplavových oblastech; dále pak propustky či podchody. Ty využívají hlavně drobní obojživelníci či plazi nebo živočichové zvyklí na pohyb pod zemí, například liška nebo jezevec.

Stavbám ekoduktů předchází nejrůznější průzkumy a studie, jež mají za úkol zabezpečit migrační významnost konkrétního území, zjistit druhy migrujících živočichů a navrhnout taková opatření, která budou minimalizovat případný negativní dopad stavby na migrační trasy. Na základě zjištěných dat volí projektanti takový ekodukt, který nejlépe zapadne do krajiny a bude přínosný většině tamních živočichů.

V pořadí první ekodukt v Česku s názvem Dolní Újezd stojí v oblasti Oderských vrchů. Měří sto metrů a zprovozněn byl 22. července 1999.

Stavební náklady jednoho takového ekoduktu v České republice, včetně studií, přípravných a dokončovacích prací, vyjde zhruba na stovku milionů korun.

 

Autor: Dagmar Lánská

Ekodukty Foto: Ekodukt Hrabůvka (zdroj: ceskedalnice.cz). Ekodukty Foto: Ekodukt Jenišov (zdroj: ceskedalnice.cz). Ekodukty Foto: Ekodukt Voleč (zdroj: ceskedalnice.cz). Ekodukty Foto: Ekodukt Žehuň (zdroj: ceskedalnice.cz).
zpět na články

inzerce

nahoru