Otevřít menu
Doprava dnes
-

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň

Stavba vznikala v roce 2012, kdy SUDOP BRNO zpracovával technickoekonomickou studii možnosti elektrizace této trati. Rok poté došlo k zadání dokumentace pro územní rozhodnutí a vzhledem k tomu, že šlo o pokračování elektrizace, nesmělo u toho chybět středisko 208 (Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky).

9:00 / 19. dubna 2023
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaňi

Foto: www.skanska.cz

Znali jsme území z minulých staveb, a tak došlo k poměrně rychlé přípravě, která však byla záhy ohrožena obvyklou skutečností, že se stavba ve většině rozsahu nenacházela na pozemcích investora. Na této trati však byl problém značně komplikovaný, protože původní trať z roku 1903 byla v době údernických dob kompletně přestavěna a přetrasována a v roce 1978 uvedena do provozu bez dalšího vyrovnání pozemků pod ní. Pro další přípravu bylo nutné tuto problematiku vyřešit. To bylo zvládnuto za pomoci investorky stavby Michaely Ječmínkové a taky díky vstřícnému postoji Městského úřadu Kadaň, jehož stavební úřad vydal v 05/2016 tolik očekávané územní rozhodnutí.

Pak již nic nebránilo další přípravě a na konci roku 2016 došlo k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení. Ta však začala určitou polemikou nad technickým řešením, protože se jednalo přece jen o stavbu, která mezi tím měla již čtyři roky za sebou, a tudíž vznikly nové cíle a nová očekávání. Zásadní bylo stále ekonomické hodnocení stavby, které bylo stále narušováno novými požadavky na její rozsah. Stavba málem dostala osudovou tečku v okamžiku, kdy došlo k prohlášení, že součástí stavby musí být i mostní objekty, vzhledem k tomu, že nad nimi dochází k výstavbě trakčního vedení.

Tyto polemiky již připadly na bedra nového investora stavby, a to Karla Halmy, se kterým začalo hledání nových možností od 04/2017, jak stavbu udržet v ekonomické efektivitě. Prvotní dobrý nápad, prodloužit elektrizaci až do dopravny Kadaň-předměstí, byl však zavrhnut nadřízenými složkami Správy železnic a byly hledány další možnosti. V té době došlo paralelně i k druhému rozhodnutí, které zpočátku nevypadalo, že může stavbu ovlivnit, a to rozhodnutí o jednotné napájecí soustavě v ČR. Ta byla schválena v závěru roku 2016.

Vzhledem k tomu, že podklady pro toto rozhodnutí byly zpracovány na středisku 208 také, nezbylo nic jiného než zahájit debaty o tom, že než stavět za několik set milionů novou stejnosměrnou trakční měnírnu je výhodnější upravit stávající trakční napájecí stanici a tu rozšířit jak pro potřeby nové elektrizace, tak ji připravit na přechod na jednotnou napájecí soustavu i ve směru na Chomutov. Tím měl projektant zcela jasno! Jednotlivé odborné složky tuto variantu příliš nevítaly, ale po nějakém čase dokazování bylo rozhodnuto a stavba „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ se v 11/2017 stala první stavbou zajišťující konverzi na 25kV ss bez nutnosti napřed zmařit náklady na 3kV=.

Nyní se již můžeme pouze dohadovat, jaký vliv na to měl průjezd elektrické jednotky 440, která se odhodlala sama a bez strojvedoucího vydat na trať 2. 8. 2017, a to i bez trakčního vedení a úpravy GPK. Jednotka úspěšně najela 15 km, a to částečně rychlostí dosahující 100 km/h.

V závěru roku 2018 na trať vyjely stroje pod hlavičkou společnosti SKANSKA a vedením Ondřeje Zedníka a stavbu v realizaci za investora převzal Milan Bláha. I při realizaci došlo k problémům ohledně statických přepočtů mostů, které však, nutno uznat, byly na straně projektanta. Mezi další problémy, které postihly stavbu, byly opět problémy s vlastnictvím objektů mostů. Zde již došlo k razantnímu rozhodnutí a to, pokud se k mostu nikdo nehlásí a ohrožuje bezpečnost železničního provozu pod ním, musí být takto nebezpečná stavba odstraněna. Předpokládám, že každý čtenář si dokáže představit, jak rychle se o chybějícím mostě začalo mluvit, zvlášť když po něm vede cyklostezka. Vzhledem k chybným přeskokům některých cyklistů, byl po dohodě a za finanční spoluúčastni města chybějící most vystavěn nový.

Po dořešení problému se mohlo zdát, že všem změnám je konec, ale opak byl pravdou. Kromě drobných změn v realizaci došlo k rozhodnutí o zahrnutí přestavby parkoviště ve stanici Kadaň do stavby. Vzhledem k tomu byl projekt v roce 2020 upravován, aby stavba mohla být zahájena v 03/2020.

V dubnu 2020 byla již provedena kompletní úprava parkoviště u VB a zároveň i projekční příprava na další změnu stavby, a to rozšíření stavby o elektrizaci dopravny Kadaň-předměstí. Ano té, která byla původně zamítnuta.

Realizace stavby spolufinancované EU v rámci Operačního programu Doprava skončila v lednu 2021. (pozn. red.)

Autor: Martin Raibr (z archivu SUDOP PRAHA)

zpět na články

inzerce

nahoru