Otevřít menu
Doprava dnes
-

Faltusův most

Společnost Moravia Consult Olomouc se v letech 2015 až 2017 podílela na vypracování dokumentace pro stavební povolení pro 13 stavebních objektů včetně snesení Faltusova mostu. Ten od roku 1931 sloužil v areálu plzeňské Škodovky, byl prvním svařovaným příhradovým mostem v celém bývalém Československu.

9:00 / 24. května 2023
Faltusův most i

Foto: SUDOP PRAHA

V únoru 2018 byly zahájeny práce na demolicích budov pod severní rampou a následně byla demolována většina rampy.

V září 2018 byla při kolejové výluce odstraněna betonová mostovka mostu.

Od května 2018 byl pod tratí budován nový kolektor, do kterého byly v dubnu 2019 přeloženy inženýrské sítě z mostu.

Snášení mostu bylo zahájeno 19. 4. 2019 ve 23:30 pomocí jeřábu o nosnosti 550 tun. Z ložisek se podařil uvolnit až 20. 4. ve 2:00 a ve 2:45 byl uložen na plochu u Domažlické ulice.

Celková váha břemene byla 185 tun.

Plzeňský svařovaný unikát

Na severním okraji hlavního závodu Škoda při ulicích Tylova a Domažlická se nacházel unikátní ocelový silniční most. Byl jednopolový s příhradovými hlavním nosníky a dolní mostovkou. Nosná konstrukce mostu sestává ze dvou příhradových hlavních nosníků lichoběžníkového tvaru, kosoúhlé soustavy se svislicemi. Rozpětí hlavních nosníků je 49,2 m, teoretická výška je 6,4 m, osová vzdálenost 8,35 m. Příčníky výšky 0,9 m jsou plnostěnné, podélníky o rozpětí 6,15 m jsou z válcovaných profilů. Ocelovou nosnou konstrukci doplňují spodní a horní větrová ztužidla s příčkami ve tvaru kosočtverců a konzoly pro převedení plynového potrubí na východní straně. Hmotnost ocelové konstrukce činila 145 t.

Vozovka byla dlážděna žulovými kostkami, uloženými na 15 cm široké železobetonové desce a zalitými asfaltem. Příjezdové rampy k mostu byly železobetonové, přičemž jižní přímá rampa měřila 136 m s největším stoupáním 6 %. Severní rampa byla pro nedostatek místa vedena ve tvaru jakéhosi tobogánu o dvou zákrutách, dlouhá 185 m se stoupáním 6 %. Podpěry mostu byly železobetonové.

Hlavní výjimečnost stavby spočívá v okolnosti, že při výrobě ocelové konstrukce bylo použito výhradně elektrického svařování, na místo tehdy ještě běžného nýtování. Projekt této konstrukce, jakožto veškeré práce navrhl a řídil Ing. František Faltus. Konstrukci vyrobila Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni (mostárna Doudlevce). Projekt i stavba železobetonových ramp byly zadány známé firmě Kapsa a Müller (obě rampy byly odstraněny ještě před zahájením 3. stavby).

V roce 2018 byla zahájena studijní příprava projektu, který pro tento památkově významný objekt (v současnosti skladovaný vedle trati) hledá nové využití. Měl by být cca v roce 2021 přemístěn na severní okraj města, kde přemostí silnici I/20 a propojí tak pro pěší a cyklisty bezpečnou cestou Kyjovský a Radčický les s městskými lesy mezi Košutkou a Krkavcem.

(z archivu SUDOP PRAHA)

Konstrukce památkově chráněného Faltusova mostu se přesune z areálu plzeňské Škodovky nad hlavní silniční tah na Karlovy Vary u Chotíkova. Most propojí současnou stezku z Malesic mezi poli a přes Horní Kyjovský les se starou a už nepoužívanou karlovarskou silnicí na druhé straně současné silnice první třídy. Začít stavět by se mohlo již letos (pozn. red.).

Faltusův most Foto: SUDOP PRAHA. Faltusův most Foto: SUDOP PRAHA. Faltusův most Foto: Daniel Karfík .
zpět na články

inzerce

nahoru