Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaký byl rok 2022 na silnicích

A zase jeden rok za námi. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se z prvního ledna přehoupli do posledního prosincového týdne. Rok 2022 s sebou přinesl mimo jiné také spoustu novinek pro řidiče a cyklisty. Co všechno se letos změnilo na českých silnicích? Pojďme si ty hlavní změny zrekapitulovat.

8:00 / 27. prosince 2022
Jaký byl rok 2022 na silnicích i

Foto: damrespekt.cz

Bodový systém

Od začátku ledna 2022 se kromě udělení pokuty nově zapisují 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Co se parkování ještě týká, někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči mají možnost označovat vozidla speciálním označením, což jim v naléhavých případech usnadní parkování.

S „Céčkem“ i do traktoru

Nově lze řídit traktor též s řidičským oprávněním skupiny C, a to i  získaným v zahraničí. Dosud bylo možné řídit traktor pouze s řidičským oprávněním skupiny T uděleným v ČR. Hlavním důvodem změny bylo vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a v lesnictví.

Řidičské oprávnění AM a B1 a soulad s unijním právem

Oprávnění AM je nyní nutné až pro řízení dvoukolových a tříkolových vozidel s konstrukční rychlostí přesahující 25 km/h; pro řízení pomalejších vozidel nebude řidičské oprávnění potřeba. Dříve žádný spodní limit stanoven nebyl, a tak byl řidičák potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům. S řidičským oprávněním AM se smí řídit rovněž čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW; s řidičským oprávněním B1 pak také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem.

„Nemusíme se milovat, stačí se respektovat“. Aneb bezpečný odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 platí, že řidič motorového vozidla musí při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup nejméně 1,5 metru.

Nové zkušební otázky v autoškolách

Do testů pro zájemce o řízení jsou od února zařazeny nové otázky, které připravují budoucí řidiče  na každodenní situace za volantem. Sada otázek nově obsahuje kromě 35 textových také tři video otázky.

Portál dopravy

Na sklonku roku byl spuštěn Portál dopravy, jenž občanům umožňuje elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech, řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Obce mohou podnítit řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace

Úprava kompetencí obecní či městské policie opravňuje strážníky vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Promlčecí doby u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. Současně se doba, po níž se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cíl této úpravy spočívá v zamezení obstrukcí využívaných v řízeních o přestupku řidiče a řízeních o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu důsledkem uplynutí promlčecí doby.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému

Vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému mohou jezdit rychlostí vyšší než 80 km/h i bez použití majáků. Umožňuje jim to rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Novinky pro cyklisty

Povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty nemusí cyklista dostát, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Cyklisté rovněž nesmí požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Na výzvu policisty se musí podrobit povinnosti dechové zkoušky.

Uvidíme, co přinesou následující roky. Víme, že se hovoří o takzvaném řidičském průkazu na zkoušku, další úpravě bodového systému či velkém technickém průkazu v elektronické podobě; horkým tématem je i čistá a udržitelná doprava.

 

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru