Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jednokolky, dvoukolky, prkénka na kolečkách. V provozu se řídí zákonem i zdravým rozumem

Hoverboardy, gyroboardy, skateboardy, longboardy a pennyboardy. S jejich legislativním ukotvením jsme se seznámili v předchozím článku. Na to, jaké povinnosti z hlediska zákona i bezpečnosti musí jejich uživatelé splňovat, aby s nimi mohli do provozu, se podíváme dnes.

8:00 / 2. prosince 2022
Jednokolky, dvoukolky, prkénka na kolečkách. V provozu se řídí zákonem i zdravým rozumemi

Foto: pixabay.com

Pro uživatele výše zmíněných dopravních prostředků platí především pravidlo být odpovědným a ohleduplným účastníkem silničního provozu. A to takovým, jenž nebude svým jednáním ohrožovat sebe ani jiné účastníky silničního provozu. Samozřejmostí by měla být na hlavě nasazená přilba vhodná pro tyto prostředky, i když to zákon neukládá. Vhodnou přilbou se podle Týmu bezpečnosti rozumí spíše skate helma, nikoli ta běžná cyklistická.

Opětovné doporučení pro všechny spočívá v zajištění dobré viditelnosti, to znamená pestré oblečení doplněné reflexními prvky na uživateli i na dopravním prostředku.

Pro chodce, v našem případě uživatele skateboardu a obdobných sportovních vybavení, platí základní ustanovení pro chodce. Mezi ty nejdůležitější pak patří:

: řídit se pravidly podle Zákona o silničním provozu

: užití především chodníku nebo stezky pro chodce (doporučena je pravá strana),

: neohrozit ostatní účastníky provozu,

: pohyb po levé krajnici, případně co nejblíže levému okraji, není-li k dispozici chodník,

: jízda na jakémkoli „boardu“ pouze za sebou,

: mimo obec, tam, kde není veřejné osvětlení, povinnost užití reflexních materiálů.

Je-li stezka pro chodce a cyklisty oddělena pruhem pro chodce a pro cyklisty, musí užít chodec pruhu určeného pro chodce; do pruhu pro cyklisty pak smí vstoupit pouze při obcházení, vcházení nebo vycházení ze stezky a nesmí ohrozit cyklistu.

Pro uživatele osobních přepravníků – hoverboardy, a gyroboardy (potažmo segway) platí:

: na chodníku, stezce pro chodce, pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce, na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a v obytných zónách se lze pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze,

: pokud je blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku přejíždět vozovku jen na těchto místech,

: užití jízdního pruhu vyhrazeného pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo odděleného pruhu pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty se řídí paragrafem o jízdě na jízdním kole a paragrafem o světelném signalizačním zařízení se světelnými signály Zákona o silničním provozu,

: není-li k dispozic chodník či stezka, případně jízdní pruh, smí se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky, a to pouze jednotlivě za sebou; chodce nebo cyklisty nesmí ohrozit ani při přejíždění vozovky.

Provoz těchto vozítek může omezit i obec

Na svém území může obec nařízením vymezit místa, kde je provozování osobního přepravníku zakázáno. Toto území je pak povinna vyznačit dopravní značkou.

Za porušení některých povinností či pravidel hrozí postih

Myslí se tím, že za spáchání dopravního přestupku "Jiné porušení povinností" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě, tedy udělením pokuty do výše 2 000 korun. Je-li však zahájeno správní řízení, hrozí pak sankce v rozmezí od 1 500 – 2 500 korun.

Dodržování základních pravidel, a především pak používání zdravého selského rozumu předchází zbytečným nepříjemnostem, komplikacím i vážným úrazům.

Autor: Dagmar Lánská ve spolupráci s Mgr. Markétou Novotnou z Týmu silniční bezpečnosti.

 

zpět na články

inzerce

nahoru