Otevřít menu
Doprava dnes
-

Most na nové železniční stanici Praha Zahradní Město

V Praze na Zahradním Městě se 21. dubna 2020 uskutečnila zatěžkávací zkouška jedné ze tří nosných konstrukcí nového železničního mostu přes Průběžnou ulici.

9:00 / 1. února 2023
Most na nové železniční stanici Praha Zahradní Městoi

Foto: Jakub Ptačinský (SUDOP PRAHA)

Most, který projektoval Ing. Jiří Elbel, je jedním z objektů stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží“ na IV. tranzitním železničním koridoru. Na svých konstrukcích ponese novou stanici Praha Zahradní Město.

V současnosti (duben 2020 – pozn. red.) je dokončena větší část hrubé stavby mostu, na kterém bude zprovozněna první kolej. Zákonnou podmínkou jejího uvedení do provozu je provedení statické zatěžovací zkoušky. Na most najely dva železniční jeřáby EDK750 o celkové hmotnosti 291 tun. Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT měřili deformace nosné konstrukce mostu. Již z předběžných výsledků vyplynulo, že zjištěné průhyby jsou na dolní mezi očekávaných hodnot.

Stavba mimo jiné odstraní úzké hrdlo v Průběžné ulici, která dosud pod kolejemi procházela úzkou a nízkou „myší dírou“, kde auta jezdila po tramvajových kolejích. Místo se nově stane přestupním uzlem, kde se bude spojovat železniční doprava s MHD.

Na mostě vzniká nová železniční stanice, jejíž nástupiště budou přímo nad rozšířeným podjezdem v Průběžné ulici. Pod mostem budou umístěny zastávky tramvají a autobusů, cestující se budou moci při přestupu přemisťovat pomocí eskalátorů.

Poznámka redakce:

Železniční stanice Praha Zahradní Město byla slavnostně otevřena v září 2021.

Novou stanici na Zahradním Městě nacházející se na traťové přeložce vybudovala Správa železnic v rámci modernizace úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. Vlaky zde mohou využívat kapacitnější čtyřkolejnou trať. Přínosem je rovněž zkrácení trasy o 232 metrů a traťová rychlost až 120 km/h, což se pozitivně projeví na zkrácení jízdních dob vlaků.

Železniční stanice na Zahradním Městě je důležitá také jako přestupní terminál, který výrazně zkvalitní cestování integrovanou dopravou v této části metropole. Tvoří ji dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, přístup na ně zajišťují schody, výtahy a eskalátory. Ty propojují celý terminál, jehož součást tvoří i zastávky tramvají a autobusů v podjezdu. Zde mají cestující k dispozici rovněž čekárnu a odbavovací prostory.     

Celkové investiční náklady akce s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží činily 5 361 916 009 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z programu Nástroje pro propojení Evropy (CEF), přičemž maximální výše dotace představovala částku 110 309 931,07 eur, tedy zhruba 3 065 733 604 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Stavbu projektoval SUDOP PRAHA a.s.; zhotoviteli byly společnosti Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ.             

(z archivu SUDOP PRAHA a redakce Dopravadnes.cz)

Most na nové železniční stanici Praha Zahradní Město Foto: Výstavba nového železničního mostu přes ulici Průběžná (zdroj: cs.wikipedia.org). Most na nové železniční stanici Praha Zahradní Město Foto: Praha – Zahradní Město (zdroj: cs.wikipedia.org).
zpět na články

inzerce

nahoru