Otevřít menu
Doprava dnes
-

Negrelliho viadukt - pohled investora

Pohled investora rekonstrukce Negrelliho viaduktu je pro mne velmi specifický, jelikož jsem v průběhu přípravy a realizace vystřídal na straně investora celkem tři pracovní pozice.

9:00 / 12. dubna 2023
Negrelliho viadukt - pohled investorai

Foto: SUDOP PRAHA

Před více než deseti lety jsem pracoval na „třináctce“ v oddělení mostů a tunelů – v té době jsme s kolegy pouze snili o možnosti zahájit přípravu rekonstrukce takto výjimečného viaduktu.

Všichni jsme si uvědomovali neuspokojivý stav viaduktu, ale chybělo nám to podstatné – peníze na přípravu a realizaci stavby.

Čas rychle letí a lidé zapomínají, že dříve byla situace z pohledu investic diametrálně rozdílná od té současné a ačkoliv byl viadukt památkově chráněn, finanční prostředky v řádech miliard korun nám tenkrát nikdo nechtěl přislíbit.

Jakmile se však začalo o Negrelliho viaduktu hovořit v souvislosti se spojením Praha – Letiště Václava Havla – Kladno, a především s rostoucími zdroji na přípravu a realizaci dopravních staveb podporovanými evropskými fondy, mohli jsme začít sny přeměňovat ve skutečnost směrem k tak tak náročnému projektu. Zkušeností s rekonstrukcí památkově chráněných mostů jsme měli již celou řadu, a tak nic nebránilo pustit se přípravy stavby rekonstrukce Negrelliho viaduktu.

Příprava stavby probíhala z mého pohledu perfektně a od začátku bylo vidět že projektant s investorem tvoří sehraný tým a příprava směřuje správným směrem. 

V průběhu přípravy stavby jsem se v rámci firmy posunul na ředitele odboru přípravy staveb, kde už jsem přípravu Negrelliho viaduktu sledoval hlavně z pohledu dodržování harmonogramu přípravy, a i po této stránce nebylo projektantům co vytknout. Projekt byl dokončen, získali jsme stavební povolení, vypsali tendr na zhotovitele, a mohli jsme se plnou parou pustit do realizace stavby. Začátek nebyl vůbec jednoduchý, stavba probíhala za úplného vyloučení provozu, přímo ve středu hlavního města, v těsné blízkosti bytových domů a administrativních komplexů a autobusového nádraží, které fungovalo zcela bez omezení.

Stavební práce probíhaly dobře a ačkoliv jsme měli kvalitní projekt, po odhalení rubu všech kleneb jsme teprve zjistili, že skutečný stav kamenných konstrukcí je někde horší než jsme v projektu předpokládali a rozsah stavby se musel měnit.

Zhotovitel stavby odvedl skvělou práci, bylo vidět, že všechny technologické postupy ovládá velmi dobře; jen namátkou zmíním sanaci kamenných a cihelných kleneb, výstavbu nových mostů, sanaci základů přímo v toku Vltavy, stříkanou izolaci atd.

Všechny práce navíc probíhaly pod přísným dohledem památkářů, jejichž přístup zpětně hodnotím jako věcný a profesionální.

Jak se stavba posouvala dopředu, tak i já jsem se opět profesně přesunul a to na Stavební správu západ. Zde jsem měl již přímou odpovědnost za kvalitní dokončení díla ve stanoveném termínu. To se nakonec podařilo a jak jsme slíbili, na den dětí, prvního června byl rekonstruovaný Negrelliho viadukt slavnostně uveden do provozu. Musím říct, že když se dnes kolem zrekonstruovaného viaduktu projdu, jsem velmi hrdý na práci, která se zde udělala. Můžeme být pyšní na to jak máme kvalitní projektanty, zhotovitele a tým investora, který dokázal tuto nelehkou stavbu perfektně připravit i uskutečnit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci celé této stavby podíleli, poděkovat Ministerstvu dopravy, SFDI, a hlavně Evropské unii za to, že na rekonstrukci Negrelliho viaduktu poskytly finanční prostředky.

Význam evropských prostředků často bereme jako samozřejmost, ale uvědomme si, že na rekonstrukci viaduktu nám Evropská unie poskytla zhruba miliardu korun a za to patří Evropě mimořádné poděkování, protože bez finančních prostředků se takové projekty nedají realizovat.

Negrelliho viadukt se po 170 letech dočkal své první větší rekonstrukce. Jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo zachránit mimořádnou technickou památku světového významu jako symbol vyspělosti českého národa i pro další generace.

Autor: Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace (z archivu SUDOP PRAHA)

Negrelliho viadukt - pohled investora Foto: SUDOP PRAHA. Negrelliho viadukt - pohled investora Foto: SUDOP PRAHA. Negrelliho viadukt - pohled investora Foto: SUDOP PRAHA. Negrelliho viadukt - pohled investora Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru