Otevřít menu
Doprava dnes
-

Novinský železniční viadukt. Důležitá součást železniční tratě i významná památka

Kamenný železniční viadukt přes řeku Rokytku v Kryštofově údolí na Liberecku je pozoruhodnou historickou památkou, která dodnes v plné kráse slouží svému účelu. Jeden z nejromantičtějších a největších viaduktů v Česku svou významností a architekturou patří mezi vzácné exempláře a je symbolem technického pokroku konce 19. století.

8:00 / 14. dubna 2023
Novinský železniční viadukt. Důležitá součást železniční tratě i významná památkai

Foto: cs.wikipedia.org

Monumentální most pojmenovaný podle vesničky Novina, kde stojí, tvoří součást Severočeské transverzálky, nejdelší místní dráhy v Českých zemích, jež vybudovala společnost Ústecko-teplické dráhy.

Trať s délkou 143 kilometrů začínala v Řetenicích u Teplic a vedla přes Lovosice, Litoměřice a Českou Lípu až do Liberce. Stejně jako většina tehdejších tratí i tato sloužila k rychlejší přepravě nerostných surovin a materiálů z těžebních oblastí k odběratelům. V tomto případě dopravovaly vlaky uhlí z podkrušnohorských dolů do Liberce a jeho okolí.

Mimochodem, společnost Ústecko-teplické dráhy stála v čele ekonomicky nejvýnosnějších železničních společností v Rakousku-Uhersku, jež už koncem 19. století přepravovala až 870 tisíc tun uhlí ročně a v roce 1910 dokonce desetinásobek.

Období druhé poloviny 19. století, příznačné pro výstavbu železnice v této oblasti, završilo zprovoznění trati z Mimoně do Horního Růžodolu v úseku Liberec – Česká Lípa.

Ovšem, vybudovat trať v horském a velmi členitém terénu představovalo pro stavitele velkou výzvu. Kvůli jednokolejné dráze v okolí Kryštofova Údolí bylo nutné prorazit pět tunelů a postavit dva viadukty. Novinský železniční viadukt tak z jedné strany navazuje na unikátní Ještědský tunel vybudovaný v nadmořské výšce 700 metrů a z druhé strany pak na „Malý viadukt“ o délce 127 metrů s deseti oblouky a výškou 17 metrů.

Na stavbě poslední části dráhy, tunelů a viaduktů začali dělníci vídeňské stavební firmy Brüder Redlich & Berger pracovat 29. prosince 1898. Hotovo měli za necelé dva roky a první vlak tudy projel 16. září 1900. Oficiálně však byla celá trať Severočeské transverzálky zkolaudována až 23. listopadu 1903, a to z důvodu právě probíhající rekonstrukci libereckého nádraží.  

Novinský železniční viadukt z lomového kamene a liberecké žuly se právem řadí nejvýznamnějším stavbám svého druhu na našem území. Na výjimečnosti mu kromě čtrnácti oblouků s rozpětím 12 metrů a výšce bezmála 30 metrů dodává především fakt, že byl postaven do oblouku, jenž se otevírá do údolí.  

Významná technická a chráněná kulturní památka České republiky po celou dobu své existence sloužila drážnímu provozu. Přes veškeré opravy a rekonstrukce si i nadále zachovává svoji původní architektonickou krásu a je často vyhledávaným místem turistů.

Autor: Dagmar Lánská

Novinský železniční viadukt. Důležitá součást železniční tratě i významná památka Foto: cs.wikipedia.org. Novinský železniční viadukt. Důležitá součást železniční tratě i významná památka Foto: cs.wikipedia.org.
zpět na články

inzerce

nahoru