Otevřít menu
Doprava dnes
-

Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo zahájení předání staveniště mezi stavebníkem Správou železnic, Stavební správa západ a zhotovitelem, Sdružením „Mstětice–Vysočany“, jehož účastníky jsou firmy Subterra, OHL ŽS, EUROVIA CS a Elektrizace železnic Praha.

9:00 / 18. ledna 2023
Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočanyi

Foto: Vizualizace železniční stanice Vysočany

Zahájení samotné stavby bude možné až po vyřešení odvolání k vydanému hlavnímu stavebnímu povolení a nabytí jeho právní moci. Předpoklad je do konce března tohoto roku. Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně) vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 8. 4. 2020 (pozn. red.).

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající dvoukolejné trati mezi Mstěticemi (mimo) a Prahou-Vysočany (včetně) s přesahem technologických profesí do úseku odb. Balabenka – Praha-Vysočany. Do řešení jsou zahrnuty i části žel. trati Praha hl. n. – Turnov a žel. trati Praha-Libeň – Praha-Vysočany.

Odbočka Skály se změní na Výhybnu Skály s tím, že ve výhledovém stavu bude v úseku Výhybna Skály – Praha-Vysočany k dispozici jedna tříkolejná elektrizovaná trať, která bude začleněna pod žel. trať Lysá n. L. – Praha-Vysočany.

Žel. stanice Praha-Horní Počernice bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu, s doplněním vnějšího nástupiště ve směru Lysá n. L. u koleje u výpravní budovy s délkou 220 m.

V úseku Výhybna Skály – Praha-Vysočany bude vybudována nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada, situovaná v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky „B“, s přístupem po nové lávce (investice hl. města) přes ulici Chlumeckou a žel. trať do ul. Borská v oblasti Na Hutích.

Stanice Praha-Vysočany bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu, k dispozici budou tři hlavní koleje, tři předjízdné koleje pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati a jedna účelová kolej. Nástupiště jsou navržena tři, dvě ostrovní s délkou 302 a 300 m a jedno vnější s délkou 200 m a výškou 550 mm nad TK. Stávající výpravní budova, která je v současné době nevhodně umístěna uprostřed kolejiště žel. stanice, bude zdemolována a nahrazena novou odbavovací budovou umístěnou na úrovni vstupu do podchodu z ulice Paříkovy.

Dne 31. října 2022 otevřela Správa železnic ve stanici Praha-Vysočany novou odbavovací halu s pokladnami a zázemím pro cestující. Od září má nádraží také nové plně bezbariérové ostrovní nástupiště, eskalátory a výtahy. Kompletní rekonstrukce má být hotova v květnu 2023. Dokončení celé stavby optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha-Vysočany se předpokládá v březnu 2024 (pozn. red.).

Autor: Ing. Michal Mečl (Archiv SUDOP PRAHA)

zpět na články

inzerce

nahoru