Otevřít menu
Doprava dnes
-

Plavební kanál Vraňany–Hořín

Historické vodní dílo je součástí Vltavské vodní cesty. Stavby pro splavnění řeky Vltavy byly prováděny v letech 1897 až 1906 z větší části firmou rodu Lannů a jednou z důležitých vodních staveb mezi Prahou a Mělníkem je právě Vraňansko-hořínský plavební kanál z let 1903 až 1905.

9:00 / 31. května 2023
Plavební kanál Vraňany–Hořín i

Foto: Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

Po více než stoletém provozu plavebního kanálu vznikla potřeba zlepšit parametry vodní cesty, především podjezdnou výšku pod stávajícími mosty ze současných 4,5 m na 7,0 m pro nejvyšší plavební hladinu kanálu. Navrhovaná úprava umožní proplutí velkých osobních lodí, přepravu nadměrných nákladů a další rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy. Pro investora Ředitelství vodních cest ČR zpracovával projektovou dokumentaci SUDOP PRAHA ve stupních DÚR (2010), DSP a PDPS (2017) pod vedením HIP Ing. Martina Vlasáka, pro sdružení zhotovitelů ve stupni RDS (od roku 2019) pod vedením HIP Ing. Dany Wangler.

Zdvižný silniční most ve Vraňanech a zdvižný železniční most v Lužci nad Vltavou jsou „mediálními hvězdami“ posledních měsíců. Společně s dalším zdvižným silničním mostem v Lužci nad Vltavou poskytly tyto objekty mnoho zajímavých pohledů na rozestavěné i hotové detaily, jako například kolejová dilatační zařízení a železniční svršek železničního zdvižného mostu, zdvižná zařízení a řešení ložisek všech zmíněných mostů.

Další mosty s trvale zvýšenou polohou nosné konstrukce (Lužec nad Vltavou a Chramostek) působí v ploché vltavské krajině dominantně a kamenný obklad zachovává historický nádech doby vzniku plavebního kanálu. Spodní stavba mostu u na svou nosnou konstrukci ještě čeká.

Autor: Jaroslav Vříšek (z archivu SUDOP PRAHA)

Foto: Martin Vlasák a Jaroslav Voříšek

Plavební kanál Vraňany–Hořín Foto: Silniční most na místní komunikaci – Vraňany . Plavební kanál Vraňany–Hořín Foto: Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou.
zpět na články

inzerce

nahoru