Otevřít menu
Doprava dnes
-

Podle čeho se v zimě řídí výjezd sypačů? Zimní údržba má svá pravidla

Zimní údržba vozovek představuje z hlediska technické podpory i personálního zajištění velmi náročnou záležitost. Jejím cílem je zabezpečit v podstatě stejnou kvalitu povrchu silnic jako v létě. Sezona zimní údržby startuje 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku.

8:00 / 27. ledna 2023
Podle čeho se v zimě řídí výjezd sypačů? Zimní údržba má svá pravidla i

Foto: pixabay.com

Přestože opravdovou „ladovskou“ zimu, tedy pořádnou sněhovou nadílku od prosince do března, jsme v našich českých a moravských krajích už dlouho nezažili, čas od času nějaký sníh napadne. Případně na podchlazenou zem zaprší a řidiče následně trápí vzniklá ledovka. Tehdy se vozovky stávají nebezpečnými a je nutné je ošetřit. Jakým způsobem se to děje a jak se stanovuje jejich pořadí?

Kompletní zimní údržba včetně výjezdů sypačů se řídí podrobným plánem, který vychází ze zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky, jíž se zákon provádí.

K základním činnostem patří odstraňování sněhu a ledu s využitím speciální mechanizace, přičemž platí, že sníh nad 3 centimetry výšky se odstraňuje plužením, náledí, námraza a sníh do 3 centimetrů potom pomocí chemických rozmrazovacích látek.

Legislativa dále uvádí, že zimní údržbou komunikací se zmírňují závady ve sjízdnosti vznikající povětrnostními vlivy, a to dle stanoveného pořadí důležitosti. V plánu zimní údržby se tak určuje I., II. a III. pořadí.

Jako první přichází na řadu dálnice, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy. Zde se udržuje se celá šířka a délka vozovky. Náledí a zbytková vrstva sněhu do 3 cm se po pluhování odstraňuje chemickými posypy rozmrazovacích materiálů; při jejich neúčinnosti se náledí a kluzkost sněhové vrstvy zdrsňuje posypem.

Druhé v pořadí jsou zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy. Na tyto vozovky se používají shodné technologie jako v první kategorii. V případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se v místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace, zdrsňují posypem. Jedná se například o křižovatky, velká stoupání či ostré oblouky.

Do třetí a poslední skupiny spadají ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí, které se udržují zpravidla jen pluhováním, případně posypem tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace. Na těchto komunikacích se začíná pracovat až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti.

V souladu s plánem pak musí správce komunikace závady ve sjízdnosti odstranit nebo alespoň zmírnit ve stanovených časových lhůtách s tím, že úkony musí být zahájeny do 30 minut od zjištění závady. Sjízdnost úseku od zahájení prací má být následně zabezpečena takto:

: na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin;

: na silnicích zařazených do I. pořadí do 3 hodin;

: na silnicích zařazených do II. pořadí do 6 hodin;

: na silnicích zařazených do III. pořadí do 12 hodin.

Se zimní údržbou souvisí celá řada administrativních, sociálních, organizačních, zásobovacích a opravárenských úkolů. Aby dosahovala požadované úrovně, je třeba ji dokonale koordinovat a současně využít zkušeností z předchozích období. Ale ruku na srdce, přes veškerou snahu je zabezpečení stejné kvality povrchu silnic jako v létě prakticky nemožné.

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru