Otevřít menu
Doprava dnes
-

Pozor vlak. Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně

Jízda přes železniční přejezd v momentě, kdy je spuštěna výstražná signalizace, patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. Následky srážek vozidel s vlaky pak bývají vzhledem k váze a rychlosti vlaku fatální, zbytečně vyhasnou životy řidičů i jejich spolujezdců. Víte, jak se na přejezdech a v jejich blízkosti chovat?

8:00 / 10. března 2023
Pozor vlak. Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrněi

Foto: cs.wikipedia.org

Zákon o silničním provozu říká, že železniční přejezd je úrovňové křížení pozemní komunikace se železnicí, případně s jinou dráhou. Přejezdy jsou zabezpečeny závorami, světelnými znameními, výstražnými kříži, ale i pravidly silničního provozu, která řidiči často porušují. Jaké předpisy tedy platí?

Základem je nevjíždět na železniční přejezd, pokud:

: je slyšet nebo vidět blížící se vlak,

: na světelném zabezpečovacím zařízení blikají přerušovaně červená světla nebo je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky či zvonku,

: se sklápějí, zdvihají se nebo jsou sklopeny závory,

: dává-li zaměstnanec dráhy znamení k zastavení kroužením červených nebo žlutých praporků nebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

: situace za železničním přejezdem nedovoluje jeho plynulé přejetí a pokračování v jízdě.

Je třeba si uvědomit, že:

: se na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti nesmí couvat, otáčet se a předjíždět,

: je-li železniční přejezd označen pouze samotnou dopravní značkou, nebo na světelném zabezpečovacím zařízení nesvítí bílé světlo, musí se řidič vždy jednoznačně přesvědčit, zda může přejezdem bezpečně projet.

A co rychlost?

Velká část řidičů na její přizpůsobení zapomíná, ačkoli zákon o provozu na pozemních komunikacích jednoznačně definuje maximální povolenou rychlost na přejezdu a 50 metrů před ním. Obecně může řidič na přejezdu a 50 metrů před ním jet maximální rychlostí 30 km/h. Je-li však přejezd vybaven světelným zabezpečovacím zařízením, na němž bliká přerušované bílé světlo, může řidič v těchto místech jet maximální rychlostí 50 km/h.

Co dělat v případě uvíznutí na železničním přejezdu?

Od uzavření závor do příjezdu vlaku moc času není - v průměru asi 15 sekund. Důležité je zachovat chladnou hlavu a postupovat následovně:

: nadzdvihnout závory – respektive spolujezdec, řidič by se totiž nemusel stihnout vrátit zpět do auta a odjet,

: podjet závoru – závora se o auto sama nadzdvihne,

: pokud je vozidlo vyšší a závoru nenadzdvihne, může ji prolomit; stačí do ní pomalu najet a nezastavovat; s podobnými situacemi se počítá, takže závory jsou k tomuto uzpůsobeny; navíc prolomení závory způsobí autu většinou jen malé škrábance na rozdíl od rozjetého vlaku,

: nedovolují-li okolnosti vozidlo z kolejiště vyprostit, je nutné okamžitě upozornit složky Integrovaného záchranného systému na telefonním čísle 112 a zároveň na nebezpečí upozornit blížící se vlak.

K rychlejší lokalizaci místa, kde hrozí srážka automobilu či jiného silničního dopravního prostředku s vlakem, slouží čísla přejezdů uvedená na rubové straně světelné skříně nebo dopravní značky. Systém číslování přejezdů zavedený v roce 2009 umožňuje jednotnou, jednoduchou a jednoznačnou identifikaci.

Něco málo ze statistiky

Ke konci roku 2022 bylo na železničních drahách s právem hospodaření Správy železnic celkem 7 646 přejezdů, z toho 3 377 přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem a 4 269 přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Správa železnic investovala v loňském roce 3,1 miliardy korun do zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, kdy se jí podařilo zrekonstruovat 233 úrovňových křížení namísto původně plánovaných 150.

K vyšší bezpečnosti přispívá rovněž rušení přejezdů. K tomu loni došlo už na 102 místech. Do roku 2030 se má počet přejezdů snížit o dalších přibližně 5 %.

V loňském roce stálo 166 evidovaných nehod na železničních přejezdech život 37 lidí; 91 dalších osob utrpělo zranění.

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru