Otevřít menu
Doprava dnes
-

Přestavba železniční stanice Letohrad

Vlastní práce byly zahájeny již v březnu roku 2019 a zahrnovaly rekonstrukci železniční stanice s přilehlými traťovými úseky do všech tří směrů (směr Žamberk, směr Ústí nad Orlicí, směr Lichkov).

9:00 / 14. června 2023
Přestavba železniční stanice Letohradi

Foto: Vladimír Fišar

Z hlediska kolejového včetně železničního spodku: ve směru Žamberk do km 88,550, ve směru Ústí nad Orlicí s výškovou a směrovou úpravou koleje do km 89,530 (0,433) a ve směru Lichkov do km 90,879.

Úpravy zabezpečovací a sdělovací techniky směřovaly až do žst. Žamberk včetně zvýšení bezpečnosti dvou železničních přejezdů a ve směru Ústí nad Orlicí až do žst. Lanšperk.      

Proběhlá rekonstrukce stanice s navazujícími úseky zvýšila vybavení na současnou technickou úroveň modernizovaných tratí, zajistila prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Zmizely historické drátovodné rozvody a v nových prostorách je instalováno moderní zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Téměř celé kolejiště stanice je rekonstruováno.

Nový podchod odstranil letité oddělení městských částí Kunčice a Orlice, ke kterému došlo výstavbou železniční stanice (původně Kyšperk) v roce 1874. Podchod pod kolejištěm stanice je široký 4 m a dlouhý 44 m a umožňuje přístup na nástupiště i pro imobilní cestující pomocí dvojice velkorozměrových výtahů s kapacitou i pro jízdní kola. Na nové ostrovní nástupiště a k autobusovému nádraží jsou dva výstupy, na kunčické straně podchodu je navíc vybudováno nové parkoviště pro osobní vozy s příjezdovou komunikací od hlavní silnice.

Nové ostrovní nástupiště délky 200 m je částečně zastřešeno. Jsou tu i dvě nová vnější nástupiště délky 96 m a 140 m s vybavením stylovými lavičkami, odpadkovými koši, informačním systémem a nezbytnými stojany pro cyklistickou veřejnost. Stanice zůstává oblíbeným výchozím místem pro cyklistické výlety, zejména ve směru podél Tiché Orlice směrem na Ústí nad Orlicí a dále na Choceň. Původní, hojně využívaná půjčovna jízdních kol, nezmizela – byla nahrazena novou.

Kolejiště stanice je obklopeno budovami a na kunčické straně depem kolejových vozidel. Tuto stísněnost, která neumožňovala pokládku technologické kabeláže jednoduchým podpovrchovým způsobem, vyřešil 560 m dlouhý páteřní kabelovod. Stávající, často již historické propustky, napříč kolejištěm byly při stavbě železničního spodku dostatečně dimenzovány i s ohledem na nově navrhovanou zatížitelnost železničního tělesa.

Kolejové úpravy ve stanici již umožnují:

- současný pobyt osobních vlaků a rychlíků směr Jablonné n./O. – Lanšperk

- pobyt končícího/výchozího vlaku směr Letohrad–Žamberk a opačně

- zvýšení rychlosti průjezdu vlaků ve směru Jablonné n./O. – Lanšperk na 80 km/h

- vyšší propustnou výkonnost stanice, zvyšují bezpečnosti provozu a krátí jízdní dobu

- snížení hygienických limitů hluku a vibrací

Byly demolovány nevyužívané a dožívající objekty a vystavěny nové pro novou drážní technologii; nový objekt pro předtápění až dvou vozových souprav z trakční sítě 3kV DC, nová transformovna pro napájení celé stanice včetně elektrického ohřevu výhybek, který zde chyběl i když místní klima, které v zimě komplikuje drážní provoz, jej často vyžaduje.

Rekonstruované kolejiště je opatřeno moderním a úsporným osvětlením s LED zdroji, taktéž dálkovým ovládáním a diagnostikou. Stanice má nezbytné nové osvětlení nástupišť a pracovních ploch v kolejišti.  

Rozsah rekonstrukce kolejiště si vynutil rekonstrukci trakčního vedení s přípravou pro budoucí možnost elektrizace na 25kV AC.

Stanice je nyní vybavena dálkovým dispečerským řízením včetně směrů do Lichkova a na opačnou stranu do Ústí nad Orlicí. Dohled zajišťuje nový IP kamerový systém, a to jak ve stanici, tak na rizikových přejezdech a ve stanici Lanšperk.

Přestavba železniční stanice, v rozsahu největší od její existence v roce 1874, probudila u místní samosprávy značný zájem. Zastupitelstvo v čele se starostou aktivně navázalo na železniční stavbu vybudováním příjezdové komunikace k novému parkovišti od Kunčic a v prostoru poblíž výpravní budovy připravilo rozšíření parkovacích ploch. České dráhy demolicí objektu nepoužívané kotelny uvolnily část svých pozemků pro rozšíření zelených ploch u výpravní budovy. Zaměstnanci Správy železnic jako náhradu uvolněných ploch pro novou technologii získali po rekonstrukci plochu pro údržbu, která ač nebývá u nových investic často zmiňována, má svůj význam pro udržení kvalitního stavu.

Největší výhodou pro tuto stavbu se ukázalo to, že značné množství pracovníků stavby má osobní vztah k tomuto městu nebo pocházejí z jeho blízkému okolí včetně ředitele stavby. Pak bylo znát, že když došlo k nějakému problému ve vztahu s místní správou, vlastníky nebo správci sítí, lokální znalosti těchto lidí pomohly problém velice rychle vyřešit a stavba probíhala bez zbytečných komplikací.    

Generální projektant a AD:                        

SUDOP PRAHA a.s.

vedoucí týmu: Ing. Martin Raibr

HIP: Ing. Karel Košař

Investor:                                                           

Správa železnic, s.o., Stavební správa východ

HIS: Ing. František Pilný/Jaroslav Štursa                                                                        

Zhotovitel:                                                        

sdružení firem Elektrizace železnic Praha, a.s.

a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ředitel stavby: Ing. Přemysl Krejsa

Zástupce ředitele: Jan Pošvic                                              

Celkové schválené náklady projektu: 1 005 708 244 Kč

Schválený příspěvek z fondů EU: 837 453 210 Kč

(Operační program Doprava – Fond soudržnosti)

 

Autor: Karel Košař a Petr Lapáček (z archivu SUDOP PRAHA)

Foto Vladimír Fišar

zpět na články

inzerce

nahoru