Otevřít menu
Doprava dnes
-

Public - Private Partnership, když se spojí veřejný a soukromý sektor

V posledních letech získala role soukromého sektoru ve financování a provozování veřejné infrastruktury výrazně větší prostor. Využití soukromého kapitálu tam, kde veřejné zdroje na pokrytí rostoucích nákladů nestačí, je v zahraničí běžné. U nás se začínají objevovat první vlaštovky.

8:00 / 7. dubna 2023
Public - Private Partnership, když se spojí veřejný a soukromý sektori

Foto: www.mdcr.cz

Navrhnout, postavit, zafinancovat a provozovat. Na soukromý sektor s cílem zlepšit poskytování služeb a správu zařízení dosud poskytovaných veřejným sektorem se obrací stále více veřejných zadavatelů. Zejména, pokud se jedná o investice do ekonomické infrastruktury, které mají vliv na růst produktivity a ekonomické prosperity státu. V těchto případech je potom přinejmenším vhodné, aby se financování rozeběhlo co nejdříve, protože souvisí s růstem ekonomiky a dalšími příjmy státního rozpočtu. Ke slovu se dostává tak Public - Private Partnership.

Co je Public - Private Partnership

Termín Public - Private Partnership, zkráceně PPP, pochází z anglického originálu a znamená Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tento dlouhodobý, obvykle 15 až 30 let trvající, smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem vzniká účelově.

Podstata PPP spočívá v zajištění veřejné infrastruktury či služby, v níž soukromý partner nese značnou odpovědnost za řízení projektu včetně rizik s tím spojených. Jeho následná odměna přímo vyplývá z výkonu. Veřejný sektor pak tímto způsobem získává odborné kompetence, aniž by ztratil vlastnictví a kontrolu nad veřejnou službou. Úkolem státu v tomto případě není řízení investičních projektů, nýbrž určování strategie, naplňování potřeb rozvoje, definování funkcí a kontrola kvality plnění koncových služeb.

Cílem PPP projektů je tedy zvýšit kvalitu a efektivnost veřejných služeb, výkon státní správy a tím urychlit realizaci významných infrastrukturních plánů.  

Z hlediska dopravy patří k typickým příkladům realizací projektů formou Public - Private Partnership výstavba a modernizace silnic, dálnic, mostů, tunelů nebo železnice; mimo obor dopravy je PPP využíván například v oblasti zdravotnictví, školství, energetiky, telekomunikace či budování vodovodů a kanalizací.

Uskutečnění záměru prostřednictvím Public - Private Partnership představuje pro stát cestu, jak vybudovat nákladnou infrastrukturu bez nutnosti zaplatit velkou finanční částku. Pro investora je to zase zajímavá forma bezpečné investice s poměrně solidní návratností.

Avšak, jakkoli je tento systém financování veřejných zakázek výhodný, nehodí se pro každý typ projektu. V kombinaci s podceněnou přípravou nebo méně zkušeným poradcem povede veškeré snažení jen k neúspěchu; v horším případě dokonce k plýtvání veřejnými penězi, zadlužení státu či korupci.

Tato hrozící negativa je nutné eliminovat hned na začátku. Předejít jim lze jasně danými pravidly, kdy se vyžadují odborné zkušenosti a kompetence, přesná specifikace rozsahu jednotlivých plnění i fází zakázky a samozřejmě předem stanovená odpovědnost za správné uřízení celého procesu.

Prvním Public - Private Partnership projektem v oblasti dopravní infrastruktury je v České republice výstavba a následné provozování úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem společně s již existující částí této dálnice. Díky PPP vznikne 32 kilometrů nové dálnice a stávající 16kilometrový úsek se rozšíří na dva pruhy v každém směru. Stavba by měla být hotova v prosinci 2024.

 

Autor: Dagmar Lánská

Public - Private Partnership, když se spojí veřejný a soukromý sektor Foto: www.viasalis.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru