Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov

Stavba „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ je součástí staveb na podkrušnohorské železniční trati Ústí nad Labem – Cheb. V cílovém stavu dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 135 km/h pro klasické vlakové soupravy.

9:00 / 11. ledna 2023
Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov i

Foto: SUDOP PRAHA

V žst. Bohosudov budou odstraněna nástupiště a odbavení cestujících převezme nová zastávka Krupka-Bohosudov v blízkosti železničního přejezdu. Výpravní budova v Bohosudově (viz foto) se změní na technologickou, bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – elektronické stavědlo, které zabezpečí tři dopravní koleje a tři manipulační. V zastávkách Krupka-Bohosudov a Proboštov budou vybudována nástupiště s výškou 550 mm nad t. k.

Stávající železniční svršek se vymění v nevyhovujících úsecích, tj. v celé délce koleje 1 a ve vybraných úsecích koleje 2. Svršek bude zcela vyměněn v obvodu žst. Bohosudov. Úhrnem to představuje cca 12,0 km koleje. Ve všech dotčených úsecích bude provedena výměna kolejového lože, zřízena bezstyková kolej a navržena úprava geometrické polohy kolejí pro účely zvýšení traťové rychlosti.

Bude provedena rekonstrukce mostů v km 13,697 a 15,226, sanace dalších pěti mostů a rekonstrukce či sanace devíti propustků. V km 16,876 vznikne nový most (nadjezd nad ulicí Emilie Dvořákové), naopak most v km 16,891 se změní na propustek (kolektor). V řešeném úseku je navrženo pět nových protihlukových stěn.

Celkové investiční náklady činí 1,4 mld. Kč.

Vlivem zpoždění jiné stavby na stejné trati dochází v rámci projektu Rekonstrukce žst. Bohosudov až k ročnímu zpoždění. Předpokládané datum ukončení je nyní stanoveno na 30.6.2023. (pozn. red.)

Autor: Ing. Ivan Grisa (Archiv SUDOP PRAHA)

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov Foto: SUDOP PRAHA. Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov Foto: SUDOP PRAHA. Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru