Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rekonstrukce železniční stanice Řetenice

Na konci roku 2015 byly zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“. Jedná se o dopravnu, která je po obou stranách sevřena výrobním závodem společnosti AGC Flat Glass Czech.

9:00 / 26. dubna 2023
Rekonstrukce železniční stanice Řetenicei

Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA)

Při zahájení prací bylo zřejmé, že největším problémem bude příchod cestujících na stanici a zajištění užitečných délek kolejí pro předávání vlaků na vlečky společnosti AGC, které jsou do stanice zapojeny ze tří stran. Vzhledem k tomu byl proveden prvotní návrh, a to odstranit stávající výpravní budovu, jejím směrem rozšířit kolejiště, a nástupištní hrany přesunout ke stávajícímu železničnímu přejezdu Újezdeček. Tato varianta byla zamítnuta s požadavkem na zachování nástupu a výstupu cestujících ve stávajícím místě.

Za účasti investora stavby Jany Bohaté byla zahájena příprava stavby, která měla přijít na závěr jednotlivých staveb v této lokalitě. Již v průběhu dokumentace pro územní rozhodnutí bylo zřejmé, že stavba předběhne jednotlivé stavby, což bylo potvrzeno v projektové dokumentaci stavby, která byla dokončena v polovině roku 2018, tedy 2,5 roku po zahájení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Na konci roku 2018 vysoutěžila realizaci stavby společnost Chládek & Tintěra pod vedením Martina Počty. Stavba měla téměř bezproblémový průběh až na problematiku Mühligova kolektoru, který byl uložen v menší hloubce než se očekávalo, a byla nutná dodatečná opatření. Bohužel to lepší mělo teprve přijít…

Na konci roku 2019 došlo k požadavku, aby v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“ bylo ve stanici Teplice v Čechách vytvořeno dispečerské pracoviště pro jednotlivé stavby, a to včetně odbočné trati na Litvínov. Současně s tímto požadavkem vznikl požadavek i na řešení a výstavbu nového nástupiště v žst. Teplice v Č. o délce 140 m. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělou změnu, i když mimo rozsah stavby, byla všemi potvrzena a byly zahájeny změny a úpravy dokumentace. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, tak již v dubnu 2020 bylo nové nástupiště v žst. Teplice v Č. k dispozici a společně s ním se vyřešila i demolice několika opuštěných budov, nové svahování celé části kolejiště, jeho redukce a jednotlivými úpravami vznikl prostor pro možnost následné výstavby parkoviště.

Stavbu následně poznamenaly další změny, a to zařazení pěší lávky v žst. Řetenic do stavby, demolice výpravní budovy v žst. Řetenice (nahradí ji modulární systém viz obrázek v rámečku) a úprava přístupu k nástupištním hranám. Tyto úpravy jsou již projekčně vyřešeny a v současnosti se buď realizují, nebo připravuje jejich provedení. Zde je nutné poznamenat, že pokud by o těchto úpravách bylo rozhodnuto dříve, mohly by mít za následek jiné řešení žst. Řetenice, a to mnohem efektivnější jako pro nákladní, tak i osobní dopravu.

Stávajícím výsledkem stavby (stav k 4/2020, pozn. red.) je již téměř dokončená stanice, která je provedena dle změn. Stanice se tedy může pyšnit již nátěry v nových odstínech, černou dlažbou na nástupištích, novým informačním systémem atd.

Autor: Martin Raibr (z archivu SUDOP PRAHA)

Poznámka redakce:

Železniční stanice Řetenice se nachází na dvoukolejné železniční trati celostátní dráhy dle JŘ č. 130 Ústí n. L. - Kláštěrec n. O. Je součástí globální sítě TEN-T.

Datum zahájení 6.3.2019

Datum ukončení 5.12.2020

Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.

Zhotovitel stavby: Chládek a Tintěra a.s, Elektrizace železnic Praha a.s.

Objednavatel stavby: Správa železnic

Celkové investiční náklady stavby: 945 099 712 Kč (bez DPH), spolufinancováno z evropského fondu OPD2

(zdroj: Správa železnic)

 

Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA). Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA). Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA). Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA). Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA). Rekonstrukce železniční stanice Řetenice Foto: Vizualizace (SUDOP PRAHA).
zpět na články

inzerce

nahoru