Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic dělá velké pokroky v oblasti IT a snižuje energetické náročnosti provozu

„Bez proudu se nejezdí,“ z toho jasně vyplývá, že nedílnou součástí železnice je elektrotechnika a energetika. Právě odbor elektrotechniky a energetiky Správy železnic musí mimo jiné pracovat s velkým množstvím dat. Ředitel odboru Ing. Jaromír Hrubý se v rozhovoru rozpovídal nejen o tom, co vše práce odboru obnáší.

9:56 / 4. dubna 2022
Správa železnic dělá velké pokroky v oblasti IT a snižuje energetické náročnosti provozu

Čím vším se odbor elektrotechniky a energetiky Správy železnic zabývá? Již z názvu je to jasné, ale co si pod tím má široká veřejnost představit?

Základním posláním našeho odboru je stanovování zásad a metodického řízení pro zajištění řádného fungování zařízení železniční infrastruktury v oblasti elektrotechniky a energetiky. Současně provozujeme lokální distribuční soustavu železnice, v rámci které vykonáváme činnost distributora a obchodníka s elektřinou. V souvislosti s tím zastupujeme Správu železnic vůči Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci. Dále provádíme nákup silové elektřiny pro trakční účely a také elektřiny a plynu, a to nejen pro interní potřeby Správy železnic, ale i pro odběrná místa našich zákazníků v neposlední řadě pro organizace působící v resortu Ministerstva dopravy. Prostřednictvím oddělení hlavního energetika koordinujeme oblast nakládání se všemi druhy energií, jejich efektivního využívání, snižování nákladů na energie i snižování energetické náročnosti provozu a budov s ohledem na životní prostředí včetně snižování uhlíkové stopy a energetickou bezpečnost. 

Jakým způsobem rozvíjíte a kontrolujete stávající informační systémy?

Samozřejmě i v oblasti energetiky je využívání pokročilých IT řešení v dnešní době vlastně nutností. Mezi nosné informační systémy v rámci SŽ patří podnikový systém SAP, který obsahuje kompletní datové prostředí naší distribuční soustavy včetně správy elektroměrů, odečtů, zákazníků, zúčtování spotřeby a její fakturace. Mimochodem, jedná se o čtvrtou největší distribuční soustavu v ČR se 7 000 zákazníků včetně domácností. Další informační systémy se rovněž využívají pro správu a sběr dat z jednotlivých odběrných míst, ať už interních, nebo externích. Již před několika lety došlo k úplnému nahrazení zapisování např. odečtů elektroměrů pomocí „tužky a papíru“. Tento proces je dnes řešen buď elektroměrem a komunikační jednotkou pro dálkový odečet, nebo odečet pomocí chytrého zařízení včetně procesu identifikace elektroměru a odběrného místa skenováním čárového kódu.

Dále bych chtěl zmínit náš aktuálně největší projekt a pokrok v oblasti IT aplikací pro zajištění účtování dodávek trakční elektřiny dopravcům, tzv. Hybridní model, který unikátním způsobem kombinuje naměřená a vypočítaná data pro zúčtování trakční spotřeby. Naměřená data jsou využívána z pozemního portálu DCS, který obsluhuje měření a sledování polohy, osazeného na elektrických lokomotivách a jednotkách prostřednictvím sítě GSM-R. V tomto ohledu je zmiňovaný provozovaný systém na srovnatelné úrovni s dalšími evropskými správci napájecí infrastruktury a v souladu s požadavky na přeshraniční výměnu naměřených dat zejména s ÖBB-Infrastruktur AG a DB Energie.

Spolehlivost, bezpečnost a nízký dopad na životní prostředí


Mohl byste představit některý z významných projektů, který je nyní v procesu a popsat, v čem je důležitý, zajímavý a unikátní z pohledu elektrotechniky a energetiky?

Z pohledu našeho odboru jsou důležité všechny modernizační stavby i elektrizace, protože součástí každé z nich jsou elektrická zařízení a rozvody železniční infrastruktury. Jejich realizace je předpokladem pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrických zařízení na železnici s nižším dopadem zátěže na životní prostředí. Aktuálně mohu zmínit probíhající elektrizaci trati Brno – Zastávka u Brna v prvním úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice. Její dokončení zlepší dopravní obslužnost v okolí Brna a zajistí i splnění ekologického hlediska dopravy. Další akcí je elektrizace a zkapacitnění trati Olomouc – Uničov – Šumperk. Jde o poslední stavbou v ČR, která je elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou (3 kV DC), a to v důsledku rozhodnutí Ministerstva dopravy ve věci konverze trakční soustavy, tedy sjednocení trakční soustavy na soustavu 25 kV, 50 Hz postupně na celém území ČR. 

 „Kdo šetří, má za tři.“. Jakým stylem se odbor snaží vylepšovat systémy energetiky pro co nejlepší ekonomický výsledek? Můžete popsat nějaké moderní systémy pro práci s energetickými daty?

Neustále se snažíme o efektivnější využívání všech IT nástrojů, které máme k dispozici. Například na základě analýzy dat ze systému SAP/ISU jsou identifikovány místa v síti, kde je nutné optimalizovat proces sjednávání rezervované kapacity. V této oblasti se, pokud je to provozně možné s ohledem na provozovanou technologii železniční infastruktury, využívá i systémů s automatickou regulací spotřeby elektřiny. Základními IT nástroji jsou aplikace ReadEn (měřicí ústředna) a DOE (dálkový odečet elektřiny), které slouží pro zpracování všech dat z jednotlivých měřených odběrů včetně reportů a následných analýz těchto dat. 

Příprava a realizace VRT předpokládá obrovské změny


Jak je na tom trakční vedení v České republice?

V současnosti se v rámci staveb trakčního vedení používají modifikované původní sestavy dvou typů trakčního vedení z roku 1990, které byly postupně modifikovány z důvodu začínajících koridorových staveb a doplňovány novými prvky domácí i zahraniční výroby. Trakční vedení typu S bylo v roce 2002 ověřeno pro rychlost do 200 km/h. Od roku 2007 je trakční vedení typu J z produkce EŽ Praha certifikováno podle Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) pro rychlost 250 km/h a od stejného roku má tato společnost certifikováno i trolejové vedení typu S podle TSI pro rychlost 260 km/h. Aktuálně Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na vytvoření vzorové typové sestavy trakčního vedení pro rychlost 250 km/h. Zajistí kompletně řešení konvenčních tratí a propojovacích úseků s VRT. Sestava trakčního vedení pro VRT pro rychlosti do 350 km/h se bude muset řešit zakoupením licence od některých renomovaných evropských dodavatelů. 

Jaký máte názor na budoucnost rychlosti VRT? Bude náročné přizpůsobit elektrotechniku k tak velkým změnám na železnici a už se na to odbor připravuje?

Ano, příprava a realizace VRT předpokládá obrovské změny jak z pohledu zajištění napájecích bodů trakčního napájení o dostatečném výkonu, tak z pohledu návrhu řešení sestavy trakčního vedení pro tyto rychlosti, kdy podmínkách ČR s tímto nejsou potřebné zkušenosti, a to ani u projekčních složek, ani u dodavatelů.  V rámci přípravy VRT se nás odbor podílel na přípravě manuálu VRT, což je základní strategický dokument pro jejich projektovou přípravu. Pro přípravu a lokalizaci napájecích bodů jsou důležité relevantní energetické výpočty, které na základě předpokládaného jízdního řádu, provozních stavů a ostatních vstupů určí umístění a nutné výkony trakční napájecí stanice. 

Správa železnic dělá velké pokroky v oblasti IT a snižuje energetické náročnosti provozu .
zpět na články

inzerce

nahoru