Otevřít menu
Doprava dnes
-

Statistika pomáhá a leckdy i zachraňuje

Nadprůměrný počet smrtelných dopravních nehod řadí Česko v rámci zemí Evropské unie na spodní příčky pomyslného žebříčku bezpečnosti. V uplynulých pěti letech zemřelo na českých silnicích 500 až 600 lidí ročně. Například loni jich bylo 470. Správně vyhodnocená statistická data vedou ke snížení počtu nehod a leckdy mohou i zachránit život.

8:00 / 15. dubna 2022
Statistika pomáhá a leckdy i zachraňuje i

Foto: pixabay.com

Statistika jako vědní obor sbírá a vyhodnocuje údaje, které pomáhají prohlubovat znalosti v oblasti dopravních nehod. Získané informace potom dokáží rozklíčovat příčiny a rovněž způsoby, jak jim předejít.  

V Čechách má automobilismus více než stoletou tradici, takže bezpečnost na silnicích by neměla být ničím novým. Jakási silniční pravidla vznikla dokonce ještě před tím, než vyjel první automobil -  své přepisy měl ve své době i koňský provoz. Ovšem o ucelenější koncepci systematické péče lze mluvit až mnohem později.

V roce 1967 vznikl BESIP a další instituce zabývající se  bezpečností silničního provozu. Následovalo zhruba dvacetileté období poklesu počtu osob usmrcených v souvislosti s dopravní nehodou. Poté se situace opět zhoršovala.  Od počátku devadesátých let až k prahu nového tisíciletí setrvával na českých silnicích stav nepříliš uspokojivý. Pozitivní zlom přišel v roce 2003.

Tehdy se silniční bezpečnost stala prioritou Ministerstva dopravy ČR i Policie ČR a … „narodil se Kryštof“. Rozsáhlá policejní akce měla s využitím preventivních opatření zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu. A dařilo se. Se zavedením nových pravidel silničního provozu včetně bodového systému v roce 2006 počet usmrcených osob opět  klesl. Proces zlepšování neutichl. Pracuje se na něm dodnes.

Aktuálně vzniká projekt nové generace statistiky dopravních nehod, jenž reaguje na urgentní potřebu zkvalitnit informace o nehodovosti.

Od tohoto projektu si autoři slibují, že díky specializovanému softwaru přinese unikátní a přesnější informace o rizikovosti faktorů spojených s dopravními nehodami. Jinými slovy, statistika nebude informovat pouze o počtu nehod způsobených třeba pod vlivem návykové látky; zjištěnou skutečnost rozpracuje z několika hledisek - přidá typ a objem motoru vozidla či věk řidiče, jenž nehodu způsobil .

Projekt nových statistik vzniká pod vedením Anglo-americké vysoké školy v Praze ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Podnět k němu dalo Ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP) a podporu získal u Technologické agentury ČR. Výsledky by měly být ŘSDP k dispozici  koncem příštího roku.

Přesnější zacílení preventivních opatření mají prokazatelně pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti. O tom není sporu. Avšak žádný účastník silničního provozu by neměl zapomínat na osobní odpovědnost a ohleduplnost.

 

Autor: Dagmar Lánská

 

 

zpět na články

inzerce

nahoru