Otevřít menu
Doprava dnes
-

SUDOPŠTÍ GEODETI V BAVORSKU

Zvláštní ocenění vedení společnosti v soutěži Projekt roku 2018

9:00 / 7. září 2022
SUDOPŠTÍ GEODETI V BAVORSKUi

Foto: SUDOP PRAHA

Po dlouhých letech měli sudopští geodeti opět možnost si zaměřit v sousedním Německu, konkrétně v Bavorsku, v městečku Langenprozelten. Cílem bylo geodetické zaměření stávajícího stavu železniční stanice a vytvoření digitálního modelu terénu pro projekční účely a následného BIM modelu akce

Bf Langenprozelten – Neubau Bahnsteig Gleis 2, Strecke 5200 km 40,950.

Dle pohledu nezasvěceného se tedy jedná o rutinní zeměměřické a kartografické práce. Nebylo to však tak úplně jednoduché. Znalost legislativních předpisů a zejména problematika geodetických referenčních systémů (souřadnicový a výškový systém), použité kartografické zobrazení a délkové zkreslení byly pro nás velkou neznámou. Po rekognoskaci v terénu jsme navíc zjistili, že základ podrobného měření – železniční bodové pole bylo zničeno, a tudíž bude nutné ho vybudovat, a tak nám (i těm starším) vrásek přibylo. Velkým překvapením bylo rovněž zjištění, že pro každou spolkovou zemi platí:

- jiný souřadnicový a výškový systém

- rozdílné elipsoidy

- rozdílné kartografické zobrazení

Úkol však zněl jasně – geodetické zaměření provést v systému Deutsche Bahn (DB) nazvaném DB_REF2016. Jedná se o systém speciálně budovaný pro německé železnice od roku 2000. Systém je definován Besselovým elipsoidem, Gauß-Krügerovým kartografickým zobrazením a výškovým systémem DHHN 92.   

Geodetické základy jsme ve spolupráci s firmou GI-CONSULT GmbH úspěšně zajistili a mohli tak provést podrobné geodetické měření a vyhodnocení.  

Zvláštní kapitolou je zajištění BOZP, zejména vstup do obvodu dráhy. DB vyžaduje minimálně 1 měsíc před započetím prací nahlášení (žádost) detailních informací o čase vstupu, přesném místě prací a pracovnících. Vstup do kolejiště je povolen pouze s potvrzenou žádostí a za součinnosti bezpečnostní hlídky DB.

 

Měření a zpracování bylo provedeno zeměměřickým týmem ve složení Ing. Martin Čižinský, Zbyněk Ferenc a Ing. Roman Čítek.

 

 

Autor: Roman Čítek

(Archiv: SUDOP PRAHA)

SUDOPŠTÍ GEODETI V BAVORSKU Foto: SUDOP PRAHA. SUDOPŠTÍ GEODETI V BAVORSKU Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru