Otevřít menu
Doprava dnes
-

Technologie, kterou bude disponovat trakční napájecí stanice v Otrokovicích, bude první svého druhu v Evropě, prozrazuje Richard Lužný

Nesmírně důležitou součástí železničních staveb jsou pevná trakční zařízení. O ta se přes 65 let stará společnost Elektrizace železnic Praha a.s., kde na pozici technického ředitele působí Ing. Richard Lužný. Elektrizace železnic Praha je československou firmou, která se „Stará o komplexní rozvoj elektrizace železnic,“ těší Richarda Lužného.

9:52 / 2. dubna 2022
Technologie, kterou bude disponovat trakční napájecí stanice v Otrokovicích, bude první svého druhu v Evropě, prozrazuje Richard Lužnýi

Foto: Elektrizace železnic.

Technické znalosti v práci manažera jednoznačně pomáhají


Důležitost a obsah železničních staveb, které na železnici realizuje Elektrizace železnic Praha je nepopiratelná, a navíc dlouhodobě úspěšná. „Je to dané historicky. Tato firma vznikla v roce 1954, kdy se v bývalém Československu rozjela elektrizace železnic po 2. světové válce. V té době se rozhodlo, že se kvůli rozsahu elektrizace železnic založí speciální složka, což v tomto případě byla firma Elektrizace železnic. Po válce se začaly železnice elektrizovat stejnosměrným napájecím systémem konkrétně hlavní trať z Prahy na Slovensko do Košic,“ rekapituluje technický ředitel Elektrizace železnic Richard Lužný. „Před dvěma roky jsme slavili 65 let trvání firmy, celou tu dobu Elektrizace železnic stojí za komplexním rozvojem této části železnic, která se týká pevných trakčních zařízení. V našem případě sem patří trakční vedení, napájecí a spínací stanice, zařízení pro přetápění vlakových souprav, zařízení pro elektrický ohřev výměn, do toho v průběhu času přibylo i to, že jsme tyto poznatky začali implementovat i do městské hromadné dopravy, takže dokážeme postavit nebo zrekonstruovat i napájecí stanice pro tramvaje, trolejbusy nebo systémy podzemní dráhy metro,“ vypočítává Richard Lužný. „Vývoj šel historicky tak, že se Elektrizace železnic etablovala jako dodavatel pevných trakčních zařízení pro všechny druhy kolejové dopravy a trolejbusů,“ dodává technický ředitel EŽ Praha Richard Lužný.  

Elektrizace železnic patří mezi ojedinělé́ a zajímavé́ obory. Jak se asi člověk vypracuje až na tak důležitou pozicí, jakou je technický ředitel? „Ředitelem jsem 6 měsíců, takže je to pro mě nová zkušenost. Po ukončení vysoké školy jsem nastoupil do firmy na technické oddělení, kde jsem s kolegy pracoval na vývoji technologií pro trakční napájecí stanice – zejména vysokonapěťové rozvaděče. Po 20 letech této práce přišla možnost přihlásit se do výběrového konkurzu na technické ředitele. V konkurzu jsem uspěl, takže jsem technickým ředitelem,“ usmívá se Richard Lužný, který musí skloubit pozici „elektrikáře“ a manažera. K čemu více inklinuje právě Richard Lužný? „Těžko se na to dá odpovědět, dvacetileté zkušenosti technika v tuto chvíli převažují nad těmi znalostmi a věcmi, které souvisí s prací manažera,“ nezastírá. „Hodnocení by asi nebylo úplně korektní, ale myslím si, že propojení na tomto postu je výhodou, že když technik zná věci, související s vývojem a následnou realizací, tak mu to může jednoznačně pomoci v práci manažera zodpovídajícího za technické věci, které tato firma dělá,“ má jasno technický ředitel Elektrizace železnic Richard Lužný.

Vysokorychlostní tratě? Velká výzva a krok vpřed!


Elektrizace železnic Praha se rozhodně nenudí a aktuálně pracuje na několika zajímavých projektech. „Staveb v tuto chvíli běží hodně. Pro mě jako pro technického ředitele je jednou z nejzajímavějších staveb výstavba trakční napájecí stanice Otrokovice, což je první napájecí stanice, která bude rekonstruována v rámci „konverze napájecích systémů“, takže je to takový první velký krok v rámci vlastní realizace „konverze napájecích systémů“. Napájecí stanice je unikátní v tom, že to bude první v rámci České republiky a řekněme i v rámci Evropy a zbytku světa, která bude využívat technologií SFC (statický frekvenční měnič), pro napájení trakčního vedení soustavy 25 kV, takže to je z našeho hlediska velmi zajímavé,“ přiznává Richard Lužný. „Je to stavba, která je nákladná, protože tato technologie je unikátní. Jde o pilotní instalaci této technologie v Evropě v napájecí soustavě 25 kV 50 Hz. Podobná aplikace, která bude využívána v Otrokovicích, se využívá jenom na železnicích v Austrálii u společnosti Quensland Rail Brisbane,“ prozrazuje technický ředitel Elektrizace železnic Richard Lužný.

Vysokorychlostní tratě, aktuální téma, které v České republice nabývá reálných rozměrů, je také nemalým tématem v Elektrizaci železnic Praha. „Jako firma se posuneme o krok dál ve věcech, které na železnicích realizujeme, protože v České republice v tuto chvíli žádná vysokorychlostní trať není. Takže to bude pro nás a naše techniky a projektanty velká výzva. Zároveň je třeba říci, že jsme připravení navázat spolupráci se zahraničními firmami. To bude pro nás zajímavé i v tom smyslu, že se porovná náš svět se světem vysokorychlostních tratí, naštěstí víme, že fyzika funguje všude stejně“ nepochybuje Richard Lužný. „Jsme Češi, tak předpokládám, že výsledkem spolupráce budou i nová technická řešení, která budou využitelná nejen při budování VRT tady u nás. Co se týká příprav v oboru pevných trakčních zařízení pro vysokorychlostní tratě, tak již v tuto chvíli spolupracujeme s našimi partnery na vývoji komponentů a sestav trakčního vedení a také na konceptu systému napájení elektrickou energií,“ popisuje Richard Lužný. „Fungujících systémů VRT je ve světě mnoho, např. Francouzi mají svůj systém, Němci, Španělé, Číňané, takže to bude také o tom, jakým směrem se z hlediska know how vydá česká železnice a my u toho určitě budeme chtít být. Výrobní závislost na zahraničních výrobcích by byla pro českou železnici v budoucnu hodně drahou chybou“ zdůrazňuje technický ředitel Elektrizace železnic Richard Lužný.

Jsme schopni ročně kompletně zmodernizovat tři napájecí stanice


Elektrizace železnic disponuje četným technickým vybavením, které je pro stavby na železnici nutné. „Je toho opravdu dost. Kdybyste jako investor přišel a řekl – mám 100 kilometrů konkrétní tratě a chtěl bych ji zelektrizovat, abych mohl jezdit elektrickými vlaky, tak my jsme přesně ta firma, která by vám řekla – pokud máte příslušná povolení postavíme vám to včetně připojení k energetickému systému, včetně systému dálkového ovládání, údržby a dalšího servisu,“ vysvětluje Richard Lužný. „Takto bychom vám trať vybavili a vy byste si koupil jenom správná vozidla. Takové lehké elektrizace jsou, ale vzhledem k nevyhovujícímu stavu tratí spíše teorií, takže v ČR se jedná spíše o modernizace komplexní než o prosté elektrizace tratí. Takže abychom mohli takhle komplexní zadání splnit potřebujeme k tomu celou řadou speciálních zařízení a mechanismů. Elektrizace železnic má k dispozici např. převozné zařízení pro výstavbu základů trakčního vedení, speciální vlakové soupravy pro montáž trakčního vedení. Jsme schopni po montáži zkontrolovat parametry trakčního vedení apod. Samozřejmě disponujeme i vybavením, jež je nutné pro montáž a zkoušení nn, vn a vvn technologií v napájecích a spínacích stanicích,“ vypočítává Richard Lužný. „Firma je schopna ročně komplexně modernizovat, resp. vybudovat tři napájecí stanice včetně vlastní výroby veškerého technologického vybavení a jeho oživení, nastavení všech ochranných a provozních funkcí,“ upozorňuje Richard Lužný. 

Inovace, zajímavosti a novinky? Ani v těchto směrech Elektrizace železnic Praha rozhodně nezaspala. „V dnešní době je velký zájem o zařízení na úsporu elektrické energie. Pracujeme na projektu, který jsme nazvali „Úložiště Trakční Energie (UTE)“. Toto zařízení bude uchovávat rekuperovanou trakční elektrickou energií, která vzniká brzděním hnacích vozidel a není okamžitě spotřebovaná jiným vozidlem, tak ji dokážeme uložit do baterie nebo superkapacitoru . Následně lze takto uloženou energii použít pro jízdu jiného vozidla. Zmiňovaná aplikace je určená pro tramvaje a trolejbusy. Připravujeme její realizaci a spuštění,“ prozrazuje technický ředitel Elektrizace železnic Praha Richard Lužný.

Technologie, kterou bude disponovat trakční napájecí stanice v Otrokovicích, bude první svého druhu v Evropě, prozrazuje Richard Lužný Foto: Elektrizace železnic..
zpět na články

inzerce

nahoru