Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vltavská kaskáda – Lipno – po proudu první vodní dílo na Vltavě

Řeka Vltava se pomalu vlnila krajinou až místu zvanému Lipenský zdvih. Tady najednou velmi zrychlovala a padala v peřejích k Vyššímu Brodu. Místo bylo nebezpečné a rychlý tok velmi komplikoval voroplavbu. Avšak způsob, jak řeku zkrotit, se nedařilo nalézt  ani staviteli slavného Schwarzenberského kanálu, inženýru Josefu Rosenauerovi.

8:00 / 12. dubna 2022
Vltavská kaskáda – Lipno – po proudu první vodní dílo na Vltavěi

Foto: epochaplus.cz

Historie lipenské přehrady se začala psát až v roce 1892. Tehdy přišel inženýr Wenzel Daniel s myšlenkou zřídit menší přehrady po toku Vltavy k usnadnění voroplavby a pro zadržení povodní a záplav sužující města. Reagoval tak na velké povodně, jež v roce 1890 výrazně poničily také Prahu včetně Karlova mostu. Inženýr Daniel ve svém návrhu počítal se zaplavením sídel i využívané půdy, s čímž nesouhlasili místní obyvatelé.

Danielův plán ale neusnul. Dále se jím zabýval sněm království Českého a v roce 1899 stavební rada Jan Jirsík navrhl výstavbu několika přehrad. Třebaže se při  projednávání projektu setkal s neochotou zemědělců prodat své pozemky, byly plány v následujících letech stále více rozpracovávány dalšími projektanty.

Na začátku nového století se přišlo také na to, že velké stavby by lidé mohli využívat k výrobě elektřiny. Ani tyto důvody nepřesvědčily oponenty obávající se například o těžbu tuhy.   

Dalším impulzem ke stavbě přehrady byly povodně v roce 1920. O deset let později již existovaly jasné plány. Bohužel, zůstalo jen u nich. Přišla válka. Posun nastal až po jejím konci, kdy vznikl konkrétní projekt dnešní podoby včetně vodní elektrárny.

Samotná výstavba, jedinečná svým rozsahem i použitím nových technologií,  začala v roce 1952.

Postavit přehradu znamenalo zatopit část území. Kvůli tomu dřevorubci vykáceli bezmála dva tisíce hektarů lesů a dalších ploch. Poté došlo k zatopení celých obcí nebo jejich částí, osad, cest,  železničních tratí, několika hřbitovů, mlýnů a kostelů. Ponořen byl dokonce i grafitový důl u Černé v Pošumaví.

Přehrazením toku u obce Lipno nad Vltavou a následným napuštěním nádrže v únoru 1958 vzniklo dlouhé a široké jezero, které se stalo vyhledávanou dovolenkovou destinací.

Součástí nádrže jsou dvě vodní elektrárny - Lipno I stojící na začátku vltavské kaskády a Lipno II, přečerpávající elektrárna umístěna při vodní nádrži Lipno II. Ta slouží k vyrovnání odtoku. Spuštěním elektrárny v červnu 1959 bylo celé vodní dílo dokončeno.  

Po Vraném, Štěchovicích a Slapech je lipenská přehrada z hlediska doby výstavby čtvrtým stupněm Vltavské kaskády. Představuje největší přehradní nádrž s největší vodní plochou na území České republiky.

 

 

Autor: Dagmar Lánská

zpět na články

inzerce

nahoru