Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vltavská kaskáda - Vrané nad Vltavou

Historicky první přehradní vodní nádrži a zároveň po proudu posledním stupeň vltavské kaskády …

8:00 / 21. června 2022
Vltavská kaskáda - Vrané nad Vltavoui

Foto: www.kultura.cz

Vrané nad Vltavou vzniklo vzedmutím hladiny řek Vltavy a Sázavy hrází nádrže, jejíž délka zasahuje 12 km do údolí Vltavy a 3 km do údolí Sázavy.

Prvotní myšlenka vybudovat vodní dílo Vrané vedla spíše  směrem ke zkvalitnění říční dopravy než k výrobě elektřiny. Však také v době výstavby, tedy mezi lety 1930 – 1936, panoval na Vltavě čilý ruch. Řeku splavovaly vory i nákladní šífy. Přeplněné výletní parníky vozily Pražany k tolik oblíbeným Svatojánským proudům.

V období první republiky se  první údolní nádrž poblíž Prahy stala vyhledávanou odpočinkovou destinací. U mělké nádrže s říčními lázněmi, plovárnou i místem vhodným k rybolovu odpočívaly také významné osobnosti tehdejší doby, třeba diplomat a politik Jan Masaryk či vášnivá rybářka Ema Destinová.

Hlavní úkol přehrady tedy spočíval v regulaci vody změřený na rekreaci ale především na plavbu.

Právě kvůli plavebním účelům byly během plánování stavby naprojektovány dvě plavební komory (malá a velká) umožňující lodím zdolat hráz vodní nádrže a tím prodlužující vltavskou vodní cestu až k vodní nádrži ve Štěchovicích. Obě komory se nacházejí se u levého břehu.

Lodní doprava představovala při plánování staveb na řece prioritu. Předpokládalo se, že Vltava bude splavná až do Českých Budějovic  a dále naváže na povodí Dunaje. Ovšem s vybudováním vodního díla Slapy všechny představy o říční cestě s mezinárodním významem končí. Zůstala jen slepá vodní cesta, jenž umožňuje pouze omezenou nákladní dopravu občasných dodávek stavebních materiálů  do Štěchovic.

Co se týká osobní a rekreační dopravy, ta si svoji popularitu zachovala. Jezero je součástí vodní cesty Dolní Vltava a trasy osobní dopravy na lince z Prahy do Třebenic.

V dnešní době spočívá hlavní význam přehrady zejména ve vytvoření pracovní hladiny pro výkon vodní elektrárny. Ta stojí na pravém břehu přehradní nádrže. Avšak i nadále přehrada setrvává na postu vyhledávané a oblíbené lokality pro vodní sporty, rekreaci a pro rybaření.

Z levé strany nádrže vede silnice ze Zbraslavi do Štěchovic; zprava je ohraničená železniční tratí, jež pokračuje do údolí Sázavy jako Posázavský Pacifik. Přes vodu se klenou dva silniční mosty, jeden železniční a lávka pro pěší.

Ať už pojedete vlakem, autem, na kole nebo půjdete pěšky, určitě stojí za to sejít k přehradě, zavřít oči a zkusit si představit atmosféru první republiky.  Byl Jan Masaryk aktivní sportovec, nebo raději relaxoval s knihou? A ulovila někdy Ema Destinová rybu s rekordní váhou?

 

 

Autor: Dagmar Lánská

 

 

zpět na články

inzerce

nahoru